Specialungdomsarbete

Sibbo kommun har två specialungdomsarbetare vars centrala mål i arbetet är att förebygga marginalisering och utslagning bland unga i högstadieåldern.

Specialungdomsarbetaren har som uppgift att hjälpa och stöda de unga i sin utveckling genom personliga samtal och smågruppsverksamhet. Diskussioner som förs med specialungdomsarbetaren är konfidentiella.

Specialungdomsarbetaren samarbetar bl.a. med skolor, nätverksgrupper och andra aktörer inom ungdomsarbetet.

Föräldrar kan vara i kontakt med specialungdomsarbetaren i frågor angående sitt barns välmående.

Specialungdomsarbetarnas kontaktuppgifter:

Saska Sarnikorpi  040 6300439  saska.sarnikorpi(at)sipoo.fi
Milla-Emilia Mäkelä 040 3533371  milla-emili.makela@sipoo.fi

Senast ändrat 10.09.2020