Sibbo medborgarinsitut

Studerande

Returnering av Sibbo instituts kursavgift

Ifall Sibbo institutets kurs inte fortsatt som distansundervisning och det inte är möjlighet att ordna undervisningen som närundervisning vid senare tillfälle eller ifall institutet inte kunnat erbjuda en annan lärares motsvarande kurs som distansundervisning, returneras kursavgifterna till den del som motsvarar uteblivna kursgånger. Returnering av kursavgifter sker på kundens särskilda begäran. Kursavgiften returneras inte ifall den returnerade summan är under 10€. Vi returnerar Inte heller kursavgifterna för kurser som beviljats av Utbildningsstyrelsen i form av studiesedlar. Om kursen betalats med idrotts- eller kultursedlar, Smartum, Eazybrak eller ePassi sker retuneringen i form av gåvokort. Gåvokortet kan användas som betalningsmedel till institutets kurser. Ansökningar om returnering av kursavgifter bör ske senast 7.6.2020. Ansökningsblanketten nedan i PDF-format. Skriv ut blanketten, fyll i den och returnerna blanketten antingen per post Sibbo institut, PB 7, 04131 Sibbo eller returnera den till SibboInfo i Nickby, Norra Skolvägen 2, 04130 Sibbo. Man kan också skriva ut och fylla i blanketten vid SibboInfo i Nickby.

Ansökningsblanketten

Allmänt om undervisningen
Deltagare

Alla är välkomna till våra kurser.  För barn, ungdom och seniorer ordnas även separata kurser. Institutet har inga inträdesfordringar. Antalet deltagare per kurs skall vara minst 8. Deltagarantalet i språkkurserna är minst 6. För att kurserna skall förverkligas är det viktigt att du anmäler dig i tid samt deltar regelbundet till de kurser du anmält dig till. Minns även att anmäla dig till vårens kurser.

Studieintyg

Ges på begäran efter avslutad kurs. För intyget debiteras 10 €.

Försäkringar

Kursdeltagarna är inte försäkrade från institutets sida. Inte heller kursdeltagarnas egna verktyg, halvfärdiga eller färdiga arbeten eller övriga personliga föremål, vilket bör observeras av dem som deltar i institutets kurser.

Läsåret 2019-2020

Höst 7.9.2020 – 29.11.2021, höstlovet vecka 42, 12.-18.10.2020.

Vår 14.1.2020 -12.4.2021, vinterlov vecka 8, 22.-28.2.2021.

Extra termin 19.4.2021 – 30.6.2021.

Startdatumet är angivet vid varje kurs. Observera att några kurser börjar före den egentliga terminsstarten. Några kurser har en något längre termin.

Samarbete

Flera av institutets kurser kan godkännas som tillämpade kurser inom gymnasiets läroplan och kan räknas tillgodo inom totalantalet kurser vid gymnasiet. De kan också antecknas på skolans dimissionsbetyg. Var i kontakt med gymnasiets rektor för närmare information.

Dataskyddsbeskrivning

Dataskyddsbeskrivningen Personuppgiftslagen

Dataskyddsbekrivningen Betalningsgottgörelser

Studerandes årsklocka

Studerandes årsklcoka

Suomeksi

Senast ändrat 23.06.2020