Sibbo medborgarinsitut

Suomeksi

Kurser

https://opistopalvelut.fi/sipoo/index.php?l=sv

 

Studieprogrammet för läsår 2020-2021

Sibbo institutets nya studieprogram för läsåret 2020-2021 har publicerats. Du hittar den via bifogade länk! Det tryckta studieprogrammet dimper ner i postluckan eller -lådan den 6.8.2020

Studieprogrammet 2020-2021 som pdf-bilaga

TILLÄGG TILL DET TRYCKTA STUDIEPROGRAMMET!

Den här kursen finns inte i det tryckta studieprogrammet:

Sipoon Vanha kirkko onkin autiokirkko!
1301102 syksy
Nikkilän opistotalo/Nickby instituthus Yleisluokka
La 12.00–13.15
12.9.2020, 0,00 €
Arkkitehti, TkT Ulla Rahola kertoo väitöstyöstään Hylkäämisestä huolenpitoon (2019). Alaotsikko on ”Suomalaisten autiokirkkojen antikvaariset korjaukset” ja Sipoon Vanha kirkko on yksi näistä autiokirkoista. La 12.9. klo 12-13.15, päätteeksi tutustuminen Vanhaan kirkkoon klo 13.30-14.00.

ÄNDRINGAR TILL DET TRYCKTA STUDIEPROGRAMMET:
Kirjojen kirja - Tutustu Bestselleriin! Etäopetuskurssi.
1301100 syksy / 1301101 kevät
Ti 19.00–20.00
22.9.-1.12.2020, 18,00 €
19.1.-30.3.2021, 18,00 €
Raili Tanskanen

HUOM! Toisin kuin Sipoon opiston painetussa ohjelmassa on mainittu kullakin kerralla on vain yksi opetustunti. Sipoon opistossa on tutustuttu Kirjojen Kirjaan - Raamattuun - kolmen lukuvuoden ajan. Länsimainen lukija Raamattua lukiessaan asettaa yleensä sen viitekehykseksi omansa. Pakostakin tällöin tekstin ymmärtäminen jää vajaaksi. Kurssilla pyrimme avaamaan Raamatun oman historiallisen, kulttuurisen, kielellisen jne. taustan merkitystä tekstin ymmärtämiselle. Käsittelemme valikoidusti tekstiä eri osista Raamattua mm. evankeliumeista. Erityisryhmänä vertaukset ja niiden ymmärtäminen. Opetuksen seuraaminen ei edellytä aiempien vuosikurssien opetuksia, joten se sopii hyvin myös uusille opiskelijoille. Kevään 2020 Extra etäopetuskurssin rohkaisemana kurssi toteutetaan nyt etäkurssina Teams-sovelluksen avulla. Osallistujat saavat sähköpostiin linkin, jonka kautta voivat osallistua opetukseen. Kurssipäivät ovat syksyllä 22.9., 6.10., 20.10., ja 3.11., 17.11. ja 1.12. Kevään kurssipäivät ovat Kurssipäivät ovat 19.1., 2.2., 16.2., 2.3., 16.3. ja 30.3.2021.

Anmälning

Vattengymnastik och gymnastik fr.o.m. onsdag 19.8.2020 klo 12.00.

Övriga kurser fr.o.m. torsdag 20.8.2020 klo 12.00.

 

Olika sätt att anmäla sig

1. Förhandsanmälan sker i regel via Internet www.opistopalvelut.fi/sipoo välj svenska.

2. Du kan ringa till institutets kansli tfn (09) 2353 6004 senast 5 vardagar innan kursen börjar.

3. Ifall situationen medger kan du också anmäla dig i Nickby instituthus eller i Söderkulla bibliotek den 19.8. – 20.8.2020 klo 12.00 – 16.00.

4. I Nickby kan du anmäla dig till kurs/er kommunens info i Sibbo huvudbibliotek och i Söderkulla

till kommunens servicepunkt i Söderkulla bibliotek under deras öppethållningstider.

5. Förhandsanmälan via e-post beaktas fr.o.m. måndag 7.9.2020.

 

Förhandsanmälan är obligatorisk för den avgör om kursen blir av. Anmäl dig senast 5 vardagar innan kursstart. Använd den kurskod (skild för höst och vår) som är angiven under varje kurs. Deltagare under 18 år: Meddela också förmyndarens personuppgifter och adress för fakturering.

Vi har inga gratisgånger på våra kurser. Genom att du anmäler dig till kursen förbinder du dig att betala den.

Annulering av kurs

Kursen inhiberas ifall antalet deltagare är för få. Då returneras kursavgiften. Vi ordnar inte ersättande kurstillfälle ifall kursen inhiberas en (1) gång. Detta gäller långa kurser. Meddela kansliet (ej läraren) om du är förhindrad att delta i kursen. Nätanmälning kan annulleras via nätet. Annulleringen bör ske senast 5 vardagar innan kursen startar. Om annuleringen sker senare än 5 vardagar innan kursen startar betalar kunden 50 % av kursavgiften. För en kurs som startat och den studerande avbryter eller uteblir ifrån betalar den studerande hela kursavgiften. Institutet uppbär kursavgift för varje kurs man deltar i – skild avgift för höst- och vårtermin.

Betalningssätt

Kursavgiften betalas kursvis, skilt för höst- och vårtermin. Du anmäler dig till kurserna i musik och språk för hela läsåret.

Betala din kurs:

  1. Via din nätbank i samband med att du anmäler dig.
  2. Betalningslänk som vi skickar till din e-post då kursen har börjat. Betalningslänken är i kraft i 14 dagar och du betalar den genom att klicka på länken och betala den via din nätbank. Utöver nätbanken kan du välja att använda institutets andra nätbetalningssätt: gymnastik- och kulturkurser med Smartum saldo eller Smartums mobilapplikation, Eazybreak-applikationen samt med e-pass. Tillvidare tar vi även emot Smartumsedlar.
  3. Kontant i Nickby instituthus.
  4. Kontant/kort i kommunens info i Sibbo huvudbibliotek i Nickby och i Söderkulla till kommunens servicepunkt i Söderkulla bibliotek under deras öppethållningstider.
  5. Pappersfaktura. Om du inte kan betala med något av ovanstående alternativ, sänder vi dig en pappersfaktura då kursen startat. Vi fakturerar 3,50€ för pappersfakturan.
  6. Gymnastik- och kulturkurser med Smartum- sedel eller -saldo eller med e-pass.

Kursdeltagarna står själva för kursmaterial och studieböcker.

Rabatter

Arbetslösa och personer på arbetslöshetspension: Studiesedel fås från institutets kansli 50 €/termin. Studiesedeln bör fyllas i senast 5 vardagar innan kursen startar. Du bör kunna uppvisa ett intyg som är i kraft över arbetslöshet eller arbetslöshetspension.. Utbildningsstyrelsen har beviljat projektfinansiering för Sibbo institut för läsåret 2020 – 2021. Detta läsår riktas projektfinansieringen till att bekosta datakurser för seniorer. Institutet beviljar inte personliga studiesedlar.

Förändringar i kurserna samt information om nya kurser

Om förändringar i kurserna och tillägg i kurserna meddelas de studerande i brådskande fall via sms. Det är således viktigt att dina kontaktuppgifter alltid är uppdaterade. Om nya kurser informerar vi på våra hemsidor under Aktuellt, facebook samt i Hellewi. Vi gör reklam för våra kurser även i Östnyland.

Uppdragsutbildning

Institutet ordnar gärna kurser i form av beställnings- och personalutbildning t.ex. för olika företag och föreningar. För närmare information kontakta kansliet.

Reservering av utställningslokalen Art Colorosa

Våra studerande samt våra studiegrupper kan reservera utställningsutrymmet avgiftsfritt under läsåret. Gör din reservering genom att sända e-post till Pirjo Pentti: pirjo.pentti@sibbo.fi. Av henne får du även närmare instruktioner.

Samarbete

En del av institutets kurser kan godkännas som tillämpade kurser inom gymnasiets läroplan och kan räknas tillgodo inom totalantalet kurser vid gymnasiet. De kan också antecknas på skolans avgångsbetyg. Var i kontakt med gymnasiets rektor för närmare information.

Senast ändrat 23.06.2020