Sibbo medborgarinsitut

Sibbo medborgarinstitut 2016

Institutet

Sibbo svenska medborgarinstitut och Sipoon suomalainen kansalaisopisto grundades 1968 och sammanslogs 1.8.1999 till ett tvåspråkigt institut. Detta läsår fyller institutet 50 år och vårt namn har ändrats till Sibbo Institut. Institutet upprätthålls av Sibbo kommun. Undervisningen övervakas av undervisnings- och kulturministeriet. Undervisningsspråket är svenska eller finska. En del kurser är tvåspråkiga. Våra kurser är öppna för alla oberoende av grundutbildning. I institutet kan du öka dina kunskaper och färdigheter, fortbilda dig samt berika din fritid. Sibbo institut är en del av kommunens Kultur- och fritidstjänster. Enhetschef är Anne Laitinen.

Verksamhetsidé


Institutets mål är att vara det mest attraktiva institutet i regionen.Våra styrkor är tvåspråkgheten, flexibiliteten och vilja att få det att hända. Vi stöder individens utveckling och förmåga att fungera i olika sammanhang, samtidigt som vi uppmuntrar till livslångt lärande.

Personal

Institutets personal består av administrativ personal, två timlärare i huvudtjänst. Årligen har vi cirka 130 timlärare/ föreläsare.

Elevföreningen

Elevföreningen har upphört med sin verksamhet.

Suomeksi

Senast ändrat 13.08.2020