Sibbo medborgarinsitut

Aktuellt

27.11.2020

Hela Nyland och även Sibbo anses nu befinna sig i coronavirusepidemins spridningsfas. Som en följd av detta övergår Sibbo institutet, såvida det är ändamålsenligt att ordna undervisningen på distans, till distansundervisning. Detta gäller till slutet av höstterminen. Samtliga fortsättningskurser under höstterminen inhiberas. Undantag är de kurser som redan planerats hålla på distans. Vidare fortsätter de utbildningar som är riktade till invandrare och långtidsarbetslösa. Dessa fortsätter som närundervisning. De nya restriktionerna är i kraft 28.11-18.12.2020.

27.11.2020

Restriktionerna för att hindra spridningen av coronaviruset skärps också i Sibbo – Allaktivitetshallen stängs, gymnasierna övergår till distansundervisning

Hela Nyland och även Sibbo anses nu befinna sig i pandemins spridningsfas. Därför tar Sibbo i bruk allt strängare restriktioner för att hindra spridningen av coronaviruspandemin. De flesta offentliga lokalerna såsom Allaktivitetshallen stängs från och med lördag 28.11.2020 för tre veckor. Utbildningen på andra stadiet övergår till distansundervisning 1.12, och alla kommunens offentliga tillställningar inhiberas fram till 18.12.
Utbildningen på andra stadiet och Sibbo institut övergår till distansundervisning

Gymnasierna och yrkesutbildningen på andra stadiet i Sibbo övergår till distansundervisning från och med tisdag 1.12. Distansundervisningen fortsätter ända fram till jullovet.

Båda gymnasierna i Sibbo har i förväg förberett sig på att övergå till distansundervisning, och Sibbo gymnasium ordnade redan distansundervisning ett par veckor i medlet av oktober–november. Inom den grundläggande utbildningen fortsätter närundervisningen med beaktande av maskrekommendationen samt säkerhets- och hygienanvisningarna.

Även vid Sibbo institut ordnas undervisningen i mån av möjlighet på distans fram till utgången av höstterminen. Om kursen inte lämpar sig för distansundervisning, avbryts den. Kunderna får närmare information om arrangemangen direkt av institutet. Undantag utgör verksamhet för personer under 15 år samt utbildningar för långtidsarbetslösa och invandrare. De fortsätter som närundervisning.

Alla offentliga inomhuslokaler stängs förutom ungdomslokalerna

Sibbo kommun stänger största delen av sina offentliga inomhuslokaler 28.11–18.12.2020. Till exempel Allaktivitetshallen stängs helt och får användas endast av skolorna. Skolornas gymnastiksalar får inte heller användas om kvällarna. Däremot hålls ungdomslokalerna Unkan och Pleissi öppna, men eftermiddagsverksamhet för lågstadieelever ordnas inte.

-När motionslokalerna stängs är det ytterst viktigt att ungdomarna har en trygg plats att vistas på. Vi hoppas ändå att ungdomarna inte vistas i lokalerna i onödan. Antalet personer i ungdomslokalerna begränsas så att de är tillräckligt rymliga. Vi ser till att alla iakttar en god handhygien och alla som besöker ungdomslokalerna oberoende av ålder måste använda ansiktsmask, säger bildningsdirektör Jukka Pietinen.

Kommunen rekommenderar också att privata aktörer stänger sina motsvarande inomhuslokaler för motions- och fritidsaktiviteter.

Ingen vistelse i biblioteken

Bibliotekens lokaler stängs inte helt och hållet men kunderna får endast uträtta sina ärenden där och avhämta reserverat material. Begränsningen gäller fram till 18.12.2020. Det här betyder att kunderna kan avhämta reserverat material och returnera material till biblioteket. I biblioteket avskärmas kunderna med mellanväggarna när de uträttar sina ärenden och går in och ut från biblioteket så att närkontakter kan undvikas. All annan vistelse i bibliotekets lokaler förbjuds, och bibliotekets mötesrum kan inte användas om kvällarna.

Självbetjäningsbiblioteket vid Söderkulla bibliotek stängs eftersom rekommendationerna inte då kan övervakas. Även bibliotekens öppettider ändras så att de bättre lämpar sig för den exceptionella situationen. Huvudbiblioteket i Nickby betjänar fram till 18.12.2020 må–to 9–18 och fr 9–16. På lördagar är biblioteket stängt. Söderkulla bibliotek betjänar må–on 8–18 och to–fr 8–16. På veckosluten är biblioteket stängt.

Café Emilie i huvudbiblioteket stängs nu tidigare än vad som meddelats. Café Emilie stängs från och med lördag 28.11.2020. Efter att arbetet med att renovera och förnya Topeliussalen som ska inledas nästa år har färdigställts bedöms huruvida caféet kommer att återuppta sin verksamhet.

SibboInfo Nickby och SibboInfo Söderkulla har öppet

Kommunens kundtjänster SibboInfo Nickby och SibboInfo Söderkulla förblir öppna. På detta sätt tryggar vi invånarnas rätt till tjänsterna och att uträtta sina ärenden. Vid SibboInfo har kunderna också möjlighet att använda en kunddator. I Söderkulla bibliotek avskärmas kunddatorerna med mellanväggar och de kan användas under bibliotekets öppettider.

Vi rekommenderar att du kontaktar Info på distans och undviker personliga besök om ditt ärende går att sköta på distans.

Kundtjänsten betjänar dig per telefon på numret 09 2353 6000 och per e-post på adressen info@sibbo.fi. Våra kundrådgivare betjänar dig också på vår chatt som finns på kommunens webbplats.

Distansarbete rekommenderas

Det rekommenderas att alla som har möjlighet att arbeta på distans ska göra det. Om det inte är möjligt att arbeta på distans, rekommenderas att arbetsgivaren ger anvisningar om att använda ansiktsmask i alla arbetslokaler fastän det skulle vara möjligt att hålla säkerhetsavstånd. På arbetsplatserna ska luncherna och kafferasterna ordnas i skift.

Kommunen har dessutom uppmanat sin personal att undvika onödiga närkontakter och använda ansiktsmask även på fritiden.

Offentliga tillställningar förbjuds fram till 18.12.2020

Nylands regionala samordningsgrupp har dragit upp riktlinjer om att alla offentliga tillställningar inomhus och utomhus förbjuds fram till 18.12.2020 i enlighet med regionförvaltningsverkets beslut. Regionförvaltningsverket ska ge ett beslut i ärendet inom kort. Länk till besluten på regionförvaltningsverkets webbplats.

Kommunen ställer in alla sina offentliga tillställningar fram till 18.12 med undantag av tillställningar som sänds direkt på webben.

Privattillställningar rekommenderas inte

Vi rekommenderar att privata tillställningar inte ordnas fram till 18.12.2020. Med en privat tillställning avses också en familjeträff. Ett undantag från rekommendationen är småskaliga minnesstunder (högst 10 personer) som får ordnas.

Kommunens hobbyverksamhet i grupp för vuxna ställs in

All hobbyverksamhet i grupp för vuxna (personer över 18 år) som ordnas av kommunen såväl inomhus som utomhus ställs in fram till 18.12.2020. Det här betyder till exempel att alla motionsgrupper ställs in. Kunderna får mera information så snart som möjligt. Vi rekommenderar att privata aktörer iakttar samma begränsning.

Hobbyverksamhet i grupp för personer i åldern 12–17 år kan däremot ordnas utomhus men inte inomhus med iakttagande av säkerhetsavstånden och maskrekommendationen. Hobbyverksamheten för personer under 12 år fortsätter såväl inomhus som utomhus förutsatt att den kan ordnas utan närkontakter. Om hobbyverksamheten inte avbryts, måste Social- och hälsovårdsministeriets anvisning om att deltagarna och barnens följeslagare måste kunna undvika närkontakt följas.

Bygger på gemensamma riktlinjer

Vid beredningen av de nya begränsningarna har vi beaktat Social- och hälsovårdsministeriets anvisningar samt de riktlinjer som dragits upp av Nylands regionala samordningsgrupp med beaktande av de lokala förhållandena. Vi följer noggrant med epidemisituationen och utifrån den kan vi bli tvungna att skärpa begränsningarna vid behov.

De tidigare begränsningarna och rekommendationerna gäller fortfarande vid sidan av de nya strängare begränsningarna. Till exempel rekommendationen om att eleverna i högstadiet ska använda ansiktsmask gäller fortfarande. Sedan måndag 23.11 har rekommendationen följts i stor utsträckning i högstadierna i Sibbo och nästan alla elever har använt ansiktsmask.

Vi sammanställer alla rekommendationer och begränsningar som i nuläget gäller i Sibbo kommun på kommunens webbsida. Du får även information om regionala och nationella rekommendationer och begräsningar på HUS webbplatsStatsrådets webbplats och på Regionförvaltningsverkets webbplats.

Sex tumregler för att förebygga coronaviruset

 

  1. Undvik alla onödiga kontakter
  2. Håll ett säkerhetsavstånd på minst 2 meter
  3. Använd ansiktsmask vid alla kontakter utanför hemmet
  4. Tvätta och desinficera händerna regelbundet, hosta i ärmvecket
  5. Om du får symptom, gå på coronatest och stanna i övrigt hemma
  6. Ladda ner appen Coronablinkern

Projektnyheter

ARBETSLIVSORIENTERAD INVANDRARUTBILDNING

En praktiskt inriktad utbildning för invandrare som stärker det finska språket. Målet är att komma ut i arbetslivet. Målgruppen är invandrares om inte längre är inom integrationstiden och som inte är i arbetslivet. Utbildningens målsättning är att förbättra läs- och skrivfärdigheterna i det finska språket. I utbildningen finns det möjlighet att förstärka sitt kunnande inom samhälls- och arbetslivsfärdigheter. Under läsåret är den studerande under en månad i inlärning i arbete. Utbildningen erbjuder möjlighet att bekanta sig med arbetslivet samt ger färdigheter för vidareutbildning men leder inte till yrkesexamen. Mera information här (på finska).

ARBETSLIVSPROJEKT- PÅ BÅDA INHEMSKA

Arbetslivsprojektet- på båda inhemska finansieras av Utbildningsstyrelsen. Projektet är tvåspråkigt och har som mål att utveckla de grundläggande färdigheterna. Projektet förverkligas i samarbete med medborgarinstituten i Borgå och Lovisa. Målgruppen är långtidsarbetslösa. Under projektet kommer man att utveckla färdigheterna i informationsteknologin, arbetslivet, läs- och skrivfärdigheterna och samhällsfärdigheter sås som användning av sociala medier, sociala färdigheter och uttrycksförmågan. Projektet pågår hela läsåret och innehåller två veckors inlärning i arbete-perioder, Samarbetsparter är Sibbo kommuns arbetslivs- och rekryteringsenheter, vuxen socialarbetet, biblioteken, TE-byråerna och Keuda samt naturligtvis medborgarinstituten i Borgå och Lovisa. Mera information här.Öppethållningstider

Nickby instituthus, Stora Byvägen 8, 04130 SIBBO Tfn (09) 2353 6004
Mån-tors kl. 10.00 – 11.30 och 12.00 – 14.00.
Stängt vecka 42, 12.-18.10.2020 och vecka 8, 22.-28.2.2021.

Lärdomsvägens serviceställe Lärdomsvägen 6 A, 01150 SÖDERKULLA
Öppet ons klo 10.00-14.00

Stängt vecka 42, 12.-18.10.2020 och vecka 8, 22.-28.2.2021.

Lärdomsvägens serviceställe, ons. kl. 14.00-15.30 Sari Sundbäck-Määttä, idrottsledare, ansvarar för undervisningen i gymnastik och idrott. Tfn 040 1914232, e-post: sari.sundback-maatta@sibbo.fi

 

Läsåret 2019-2020

Höst 7.9.2020 – 29.11.2021, höstlovet vecka 42, 12.-18.10.2020.

Vår 14.1.2020 -12.4.2021, vinterlov vecka 8, 22.-28.2.2021.

Extra termin 19.4.2021 – 30.6.2021.

Startdatumet är angivet vid varje kurs. Observera att några kurser börjar före den egentliga terminsstarten. Några kurser har en något längre termin.

 

Suomeksi

Senast ändrat 27.11.2020