Unelmakartta

Kulturplanering i Nickby

Kulturtjänsterna och Utvecklings- och planläggningscentralen i Sibbo kommun inledde ett samarbete inom kulturplanering år 2012. Arbetsgruppen fokuserar sig på Nickby centrum och de närliggande områden så som Östanåparken, Ådalen och Nickby gårds område.

Kultur och invånarpespektiv som utgångspunkt

De viktigaste utgångspunkterna för projektet är kultur och invånarna på området. Arbetssättet baserar sig på metoden Cultural planning där kultur och invånarnas deltagande fungerar som drivkraft och innebär ett tvärsektoriellt arbete. Man kan läsa mera om metoden på invånarna och deltagande- sidan.

Minnenas Nickby

Invånarnas minnen är en viktig del av områdets historia och identitet. Vi tror att uppskattningen för bostadsområden, byggnader och platser växer när man delar sina minnen och upplevelser.

Se resultaten från enkäten Minnenas Nickby

Genom enkäten 21.3.-31.8.2016 samlade vi in såväl minnen som invånarnas bedömning av gamla byggnader och miljöområden i Nickby.

Rapporten innehåller byggndadsspecifika värderingar, motiveringar och minnen som anknyter till de objekt som har fått minst två värderingar. Objekt som enkätbesvararna har märkt ut på kartan (historier, fotografier och värdefulla byggnader) kan granskas via webbkartan.

Minnenas Nickby finns också på de sociala medierna. Bevakningen av social media i stadsplaneringen och planläggningen undersöks.

Minnenas Nickby var med Kivistön Taideseminaari på hösten 2018.

Nickby till en livskraftig kulturort

Arbetsgruppen vill i framtiden skapa en helhet av konst, grönområden och arkitektoniska byggnader i Nickby samt ta vara på och framhäva områdets historia och estetiska värden. Man vill också bidra till att aktivera invånarna till gemensamma aktiviteter för att få livskraftig verksamhet på området. Målsättningen är att på lång sikt utveckla dragningskraften och välmåendet i Nickby.Evenemang

2018

En av huvudarrangörerna vid det internationella seminariet Nordic Urban Laboratory https://www.hanaholmen.fi/event/nordic-urban-laboratory/

2017

Minnenas Nickby -byakväll 09.02.2017 17:00 - 20:00 i Topeliussalens café.
Nickby-kväll 4.5.2017 Östanåparkens festhus.

2016

Invånarnas minnen och bedömningar av gamla byggnader och miljöområden i Nickby samlades in med hjälp av enkäten Minnenas Nickby (21.3.-31.8.2016).  Minnenas Nickby-rapporten innehåller byggnadsspecifika värderingar, motiveringar och minnen som anknyter till de objekt som har fått minst två värderingar . Objekt som enkätbesvararna har märkt ut på kartan (historier, fotografier och värdefulla byggnader). Objekt som enkätbesvararna har märkt ut på webbkartan.

Under byakvällen i Nickby presenterades konstprogrammet och enkäten Minnenas Nickby testades.

Konsttävlingen i Nickby Ådal genomfördes under sommaren och vinnarna valdés i september.

En ljusinstallation i Oktober

 

2015

Arbetet med Handboken för Nickby Konstprogram slutförs på hösten 2015. Kommunstyrelsen godkände konstprogrammet 17.11.

Culture(s) in Sustainable Futures 6.-8.5.2015 i Helsingfors

Ympäristötaiteen säätiö, seminarium i Tavastehus.

 

2014

Norsk delagation i Nickby för att bekanta sig med Kulturkorridoren-projektet 7.11.2014

Workshop för konstprogrammet 29.11.2014

Utformandet av Nickbys konstprogram har påbörjats!

VATTNEN-projektet: Vattenskydd är konst i Sibbo Ådal

Mapping Culture: Communities, Sites and Stories 28-30.5.2014 . Internationell konferens i Portugal. Kulturkorridoren och Frågan om Nickby-nätförfrågan blev utvald av totalt 161 bidrag från 32 olika länder.

Nordisk nätverksträff i Köpenhamn 21-23.5.2014. Sibbo representerade Finland i planeringen samt deltog med två presentationer.

Referensgruppens träff 15.4.2014, med svaren från Frågan om Nickby! som tema

 

2013

Kulturkorridoren fick en egen broschyr med en kort presentation av projektet. Broschyren finns på biblioteken

Karkkitekturverkstad under barnens kulturvecka i november

Rötterna i Sibbo -ljusinstallation 17-20.10, Parken vid Topeliussalen och fd. Sjukhusets Festsal

Nikkilä, Mon Amour -utställning i september, Sibbo Huvudbibliotek

Oranssijopo-miniutställning i gamla Linna-huset 5.6 - 31.8

Frågan om Nickby! -invånarförfrågan 3.6. - 30.9.2013

Referensgruppens workshop 22.4.2013 med teman omgivningen, upplevelser och deltagande

 

2012

Karkkitektur-verkstad åt barn, Topeliussalen

Oranssijopo-konstutställning 5.6. - 30.7, Sibbo Huvudbibliotek

Planering av Sibbo Ådal

SADe-programmet startade

Konst i miljön -seminarium 22.9.2012, Topeliussalen

Nordisk nätverksträff 24 - 25.4 Göteborg &Tjörn, Sverige
Cultural planning så in i Norden! -seminarium

 

2011

Kulturkorridoren-seminarium 17.3, Topeliussalen.

2010

Kulturgröt 24.11, Topeliussalen


Senast ändrat 28.06.2019