Kontakta oss!

Chef för Kultur och Fritid (09) 2353 7020 anne.laitinen@sibbo.fi
Kulturplanerare (09) 2353 7023 katja.sagbom@sibbo.fi

Vänligen använd inte e-posten för att skicka personuppgifter eller sekretessbelagd information.

Kultursektorns mål

Kulturverksamhetens mål är att i samarbete med lokala föreningar, konstnärer och konstintresserade erbjuda ett mångsidigt kulturutbud. Den lokala identiteten förstärks genom att lokala traditioner beaktas och utvecklas till att bli en del av livet även för den nyinflyttade befolkningen. Samtidigt måste kulturutbudet också motsvara invånarnas krav på nya kreativa aktiviteter.

Kulturenheten och biblioteken delar på samma Facebook-sida!
Gilla oss!

Lagen om kommunernas kulturverksamhet: https://www.finlex.fi/sv/laki/alkup/2019/20190166 

Chef för kultur och fritid
Anne Laitinen
+358505485682
Kulturplanerare
Katja Sågbom
+358503959874

Koordinator för kultur- och fritidstjänster
Kimmo Sillanmikko
+358403593976
kimmo.sillanmikko@sipoo.fi

Suomeksi

Senast ändrat 15.01.2020