KONSTFOSTRAN

Suomeksi

Nästan alla arrangörer för grundläggande konstundervisning har bytt till distansundervisning från och med den 16 mars 2020 till slutet av våren. Utbildningsinstitutionerna använder olika elektroniska metoder i sin undervisning. Aktuell information om utbildningsarrangemangen och möjliga sommarläger fås direkt från utbildningsinstitutionerna. Institutionerna är även i direkt kontakt till hemmen och informerar om undantagsarrangemangen.

I Sibbo kan man studera och utöva olika och mångsidiga konstgrenar. Grundundervisning ges i bildkonst, musik, dans- och teaterkonst samt ordkonst. Den grundläggande konstundervisningen som omfattar olika konstgrenar är målinriktad, fortskrider från en nivå till en annan och är avsedd i första hand för barn och unga. Undervisningen ger eleven färdigheter att uttrycka sig och söka sig till fortsatta studier inom branschen.

Grundundervisning i konst i Sibbo kommun:

Musikinstitutet i Sibbo erbjuder grundläggande konstundervisning inom klassisk musik och Pop & Jazz för barn, unga och vuxna. Dessutom har musikinstitutet ett stort utbud av musiklekskola, körer, orkestrar, dans och drama. Musikinstitutet har verksamhet i både Nickby och Söderkulla. Artborg är huvudverksamhetspunkten i Nickby och undervisning erbjuds även i skolor, och daghem på olika håll i Sibbo. Kansliet betjänar i Artborg måndagar kl. 10–12 och 13–16 Övriga tider, kontakta Borgå verksamhetspunkt 019 520 2549. www.psmo.fi Mera info: biträdande rektor Johanna Lönnfors, johanna.lonnfors@porvoo.fi Berika ditt liv - kom till musikinstitutet!

Keravan tanssiopisto erbjuder barndans, modern dans, jazzdans och balett i Sibbo, också på svenska. Kurserbjudandet i Kervo är också mångsidigt: barndans, balett, modern dans och jazzdans, hiphop, break, showdans.

Konstskolan i Sibbo ger grundundervisning i bildkonst för 3–19-åriga barn i Sibbo. Vi har undervisning i Artborg (Nickby), Sipoonlahden koulu i Söderkulla, och i Musiikkipäiväkoti Poco. Ansökningstid på våren. Man kan fråga efter lediga studieplatser även under läsåret. Kanslipersonalen nås bäst per telefon: 040 352 7004, taidekoulu@porvoo.fi

Sibbo musikskola erbjuder undervisning för barn, unga och vuxna. Vi har både individuell undervisning (bl.a. sång, piano, gitarr, trummor och violin) och gruppundervisning.  Undervisningen sker huvudsakligen på svenska men kan också ordnas på finska vid behov. Sibbo musikskolas målsättning är att ge barn och ungdomar möjlighet att känna glädje i sång och musik. Därför har alla intresserade rätt att få en studieplats. Inträdesprov och förkunskaper krävs ej. Fortlöpande ansökan. Kontakta sibbo.musikskola@gmail.com

Sipoon musiikkikoulu erbjuder både individiuell och gruppundervisning på finska. www.simus.fi

Sydkustens ordkonstskola Ordverkstaden är en inspirerande plats där barn och unga får ge utlopp för sin skaparglädje och hitta sitt eget personliga uttryckssätt. I ordverkstaden skriver man, leker med ord, berättar muntligt, arbetar tvärkonstnärligt, gör teaterpjäser och ger utlopp för fantasins kraft på många olika roliga sätt. Anmälning: www.ordkonst.fi

Sibbo Institut Kom och bekanta dej med Grundundervisning i teaterkonst. Vi har undervisning (på finska) i Nickby och Söderkulla och det enda du behöver ta med dej är skaparglädje! Som bonus får du gott humör, vänner och en meningsfull hobby. Anmälningar till Medborgarinstitutets kansli.

 

ARTBORG 35

Byggnadens historia:

Tvätteriet och linneförrådet fanns till en början i köksbyggnaden (nr 34). På så sätt kunde personalen användas flexibelt på de olika arbetsenheterna och vikariaten ordnade sig naturligt. Ibland förekom till och med uppgiftsbyte. Både tvätteri- och kökspigorna bodde på köksvinden.

Det nya tvätteriet, byggnad 35 ritad av arkitekt Gunnar Taucher, blev färdigt år 1937. Redan före det hade tanken väckts på ett gemensamt tvätteri för stadens alla anstalter. Verksamheten i det egna tvätteriet upphörde först i maj 1976, då sjukhusets tvätt övertogs av centraltvätteriet i Helsingfors. Samtidigt minskade arbetet i syateljén och linneförrådet, när textilierna nu hörde till centraltvätteriet. I slutskedet användes tvätteribyggnaden som sjukhusets centralförråd och som målar- och snickarverkstad.

Olympiasommaren 1952 skötte Nickby sjukhus tvätteri med stadsstyrelsens tillstånd tvätt som levererades av Olympiska spelens inkvarteringskansli, och för denna uppgift anställdes åtta tillfälliga tvättbiträden.

 

Info:

Koordinator för kultur- och fritidstjänster
Kimmo Sillanmikko
+358403593976
kimmo.sillanmikko@sipoo.fi

Vänligen använd inte e-posten för att skicka personuppgifter eller sekretessbelagd information.

Senast ändrat 23.10.2020