innan konserten

F.d. Nickby sjukhus.

Nickby sinnessjukhus fungerade som vårdplats för tusentals Helsingforsbor mellan åren 1914 och 1999. Sjukhuset hade en stor betydelse också för dem som arbetade där. Som mest hade sjukhuset kring 1000 anställda, 1200 patienter och 600 personer i familjevård.

Kreativitet och konst

Flera kända personer har vårdats i Nickby. Till dem hör bland annat Uuno Kailas, Elmer Diktonius, Maila Pylkkönen, Signe Brander och L. Onerva, vars minne och verk har en betydande roll också i 100-årsfestligheterna. Av personalen hör konstnären Rafael Wardi till de mest kända. Han började som konstterapeut på sjukhuset år 1959. En av de mest betydelsefulla psykiatrerna var Oscar Parland, som också titulerats Nickbys egen ikon. Förutom psykiater var Parland författare, målare, kompositör och pianist.

Nickby sjukhus var en föregångare inom konstterapi. Patienternas konst uppskattades och togs till vara. Sjukhusets konstsamling omfattar över 10 000 verk och ägs av Helsingfors stad. Sjukhusområdet är känt också för sin vackra arkitektur. Flera av de gamla byggnaderna har restaurerats och tjänar nu bland annat som bostäder. Sjukhusets präktiga festsal restaureras som bäst. I dag kallas sjukhusområdet för Östanåparken.

Artborg 35

Artborg 35 är en byggnad som inhyser många kulturarbetare under samma tak. I övre våningen (640 kvadrat) fungerar bl.a. Borgånejdens musikinstitut (Sibbo-verksamhetspunkt) och Bildkonstskolan. I nedre våningen hyr konstnärer och hantverkare arbetsrum åt sig av Sibbo kommun. På våren 2019 grundades även konstrummet PESULA.

Artborgs historia

Tvätteriet och linneförrådet fanns till en början i köksbyggnaden (nr 34). På så sätt kunde personalen användas flexibelt på de olika arbetsenheterna och vikariaten ordnade sig naturligt. Ibland förekom till och med uppgiftsbyte. Både tvätteri- och kökspigorna bodde på köksvinden.

Det nya tvätteriet, byggnad 35 ritad av arkitekt Gunnar Taucher, blev färdigt år 1937. Redan före det hade tanken väckts på ett gemensamt tvätteri för stadens alla anstalter. Verksamheten i det egna tvätteriet upphörde först i maj 1976, då sjukhusets tvätt övertogs av centraltvätteriet i Helsingfors. Samtidigt minskade arbetet i syateljén och linneförrådet, när textilierna nu hörde till centraltvätteriet. I slutskedet användes tvätteribyggnaden som sjukhusets centralförråd och som målar- och snickarverkstad.

Olympiasommaren 1952 skötte Nickby sjukhus tvätteri med stadsstyrelsens tillstånd tvätt som levererades av Olympiska spelens inkvarteringskansli, och för denna uppgift anställdes åtta tillfälliga tvättbiträden.

Sibbo Konstnärer rf. Sipoon Taiteilijat ry är en förening för verksamma konstnärer i Sibbo. Föreningen som grundades år 1993 har i uppgift att främja och stöda konstnärerna i sina yrkesutövanden, utveckla dess områden, samt bevaka över konstnärernas förmåner. Sibbo är föreningens hem- och verksamhetsort och föreningen har ett medlemsantal på 50 personer. Föreningen hyr av kommunen nedre våningen av Artborg 35 som fungerar som arbetsutrymmen åt sina medlemmar och åt hantverkare. Där finns också en grafikverkstad, ett mötesrum och förrådsutrymmen.Ota yhteyttä/ Tag kontakt: Katja Sågbom, kulttuurisuunnittelija/ kulturplanerare, kulttuuri@sipoo.fi


Senast ändrat 15.06.2020

Suomeksi 

jokipuisto

 

jokipuisto