Idrottsanläggningar

 

Idrottstjänsterna inom Sibbo kommuns kultur- och fritidsenhet upprätthåller och utvecklar kommunens idrottsplatser och rekreationsområden så att en ändamålsenlig, mångsidig och trygg idrottsutövning och fritidssysselsättning är möjlig.

 

För att förhindra spridning av corona är omklädningrummen stängda. Toaletterna är i användning under reserverade plan och salsturer.

Användningsturer i gymnastiksalar

Användningsturer i gymnastiksalar hösten 2020 och våren 2021

Föreningar, företag, privatpersoner med flera kan ansöka om ordinarie användningsturer i Sibbo kommuns gymnastiksalar. Ansökningstiden för ordinarie turer är 1.4. - 30.4.2020.

För de tider som beviljas uppbärs en hyra enligt de av fritidssektionen fastställda priserna.

Träningsturer ansöks via Timmi-programmet under adressen:

https://www.sipoo.fi/se/kultur_och_fritid/idrott_och_friluftsliv/idrottsanlaggningar/reserveringar

Föreningar, företag, privatpersoner m.fl. kan ansöka om ordinarie användningsturer i följande idrottsutrymmen;

- Sibbo allaktivitetshall (4 x 300 m²), Klockarvägen 5, Nickby
- Sibbo skolcentrums gymnastiksal (405 m²), Stora Byvägen 8, Nickby
- Lukkarin koulus gymnastiksal (280 m²), Klockarvägen 2, Nickby
- Jokipuiston koulus gymnastiksal (254 m²), Pilvilinnavägen 7, Nickby
- Alvägens skolas gymnastiksal (254 m²), Envägen 12, Nickby
- Kyrkoby skolas gymnastiksal (148 m²), Stora Byvägen 3, Nickby
- Talman koulus gymnastiksal (300 m²), Satotalmavägen 11, Tallmo
- Söderkulla skolcentrums gymnastiksal, (590 m²), Lärdomsvägen 6, Söderkulla
- Sipoonlahden koulus gymnastiksal (606 m²), Söderkulla skolväg 7, Söderkulla
- Boxby skolas gymnastiksal (216 m²), Spjutsundsvägen 71, Box

 

 

 

Suomeksi

Senast ändrat 29.05.2020