Aktuellt

Påverkan av corona-begränsningar i Idrottstjänster (27.11.2020)

Sibbo kommun stänger idrottsanläggningarna för tiden 28.11-18.12 och avbryter all ledd verksamhet.

Allaktivitetshallen och skolornas gymnastiksalar

Allaktivitetshallen och skolornas gymnastiksalar är stängda 28.11.-18.12.2020 (förutom grundskolans undervisning). Idrottstjänster avbokar alla turer från lokaler i fråga. Hyran debiteras inte.

Allaktivitetshallens motionssal

Motionssalen är stängd 28.11.-18.12.2020.

Stängningen kompenseras för den tid då månadskortet och säsongkortet till motionssalen inte har kunnat användas.

För dom som har månadskortet i kraft, förlängs användarrätt automatisk i Allhallens Info.

För dom som har säsongskortet, kompensering (ersättning motsvarande av 21 dagar) kan användas endast för köp av en ny säsong. Ersättningen måste i sin helhet användas vid köp av en ny säsong, inga delköp eller -återbetalningar.

Säsongskort för vårsäsongen kan köpas genast motionssalen öppnas igen.

Ersättning för säsongskort är 10€ (säsongskort rabattgrupper 5€) och för två säsonger i följd 8€ (rabattgrupper 4€).

Rättighet för kompensering är i kraft till slutet av mars 2021.

Ledd verksamhet

Idrottstjänsternas seniorgruppernas (vattengymnastik och salsgrupper) specialsimgruppernas och specialgymnastikgruppernas hösttermin slutar redan 27.11.2020

Från höstterminen faller två ledda turer bort. Vi betalar inte tillbaka höstterminens avgift men vi kompenserar de missade gångerna genom att förlänga vårterminen med två veckor (fram till 16.5.2021).

Du behöver inte anmäla dig separat för vårterminen utan du behåller automatiskt din plats i samma grupp.

Ifall du inte fortsätter på våren är det ytterst viktigt att du meddelar om det till Sari Polojärvi (sari.polojarvi@sibbo.fi, tfn 040 191 4290) eller Tiina Forssell (tiina.forssell@sibbo.fi, tfn 050 382 6990). På det sätt kan vi erbjuda platsen till följande i kö.

Vårens grupper börjar vecka 2 (11.1->). Ifall coronaläget ännu inverkar i januari så meddelar vi separat om det.

Även spelgrupper för ungdomar slutar för det här året.

 

Ishallsturer för allmänheten

Ishallsturer för allmänheten är inhiberade t.o.m. 18.12.2020

Söderkulla konstgräsplan

Konstgräsplanen i Söderkulla kan bokas för turer för barn och unga (under 18-åriga) enligt rekommendationer och begräsningar av regionförvaltningsverket, hälsovårdmyndigheter och Social- och hälsovårdministeriet.

 

Premiering av Sibbo kommuns bästa idrottare 2020

Bildningsutskottets fritidssektion i Sibbo premierar framgångsrika idrottare.

För att sektionen ska ha tillgång till möjligast fullständiga uppgifter ber vi att idrottare som vunnit FM-guldmedalj eller värdefullare medaljer meddelar sitt namn, meritförteckningar samt kontaktuppgifter elektroniskt till Idrottstjänster senast 10.1.2021. Endast Sibbobor kommer i fråga.

Till blanketten ska bifogas ett fotografi av idrottarens/lagets idrottspresentation, antingen från en tävlingssituation eller från träning. Fotografierna används vid premieringstillställningen.

Anmälningsblankett: www.sibbo.fi/idrott

Priserna delas ut vid tillställningen som ordnas i februari. Kallelsen till premierade skickas efter fritidssektionens första mötet av året.

Fritidssektionen

 

Corona och idrottsutrymmen

(20.10.2020)

En stark rekommendation att använda munskydd i publik tillställningar, alla offentliga inomhuslokaler, folksamlingar både inomhus och utomhus samt i läroanstalter på andra stadiet gäller fortfarande.

Rekommendationen att använda munskydd gäller personer över 15 år som inte har någon hälsorelaterad orsak att inte använda munskydd. Användning av munskydd rekommenderas även i idrottsutrymmen, åtminstone i allmänna utrymmen och omklädningsrum.

Det rekommenderas att sådan hobbyverksamhet i grupp som vuxna deltar i inomhus avbryts i situationer med hög smittrisk i områden som är i upptrappningsfasen. Detta betyder till exempel sådan gruppidrott för vuxna där närkontakter med andra utövare hör till grenen. Om det är möjligt att undvika närkontakt med andra utövare kan även hobbyverksamhet i vuxengrupper fortsätta också inomhus. Rekommendationerna har beaktats i alla gruppmotionskurser som kommunen ordnar.

– Vad gäller hobbyverksamhet för vuxna rekommenderar vi att föreningar, klubbar och andra som ordnar verksamhet överväger situationen och inte ordnar verksamhet med hög smittrisk inomhus. Till exempel korgboll är ett spel som skulle se mycket annorlunda ut och vara svårt att ordna om spelarna ska undvika närkontakt med varandra. Å andra hand kan en gymnastiktimme bra ordnas i en rymlig lokal och med tillräckligt stort säkerhetsavstånd mellan deltagarna. Det är bra att hålla gruppstorlekarna små. En bra maximistorlek är högst 20 personer, säger kommundirektör Mikael Grannas.

Pressmeddelande i sin helhet: https://www.sipoo.fi/se/aktuellt_/?a=viewItem&itemid=59332

 

Nya friluftskartor Söderkulla och Nickby

Utöver åtgärderna i terrängen har man också utarbetat nya friluftskartor under det gångna året.

Pappersversioner finns tillgängliga i biblioteken och i Allaktivitetshallens info.

De nya friluftskartorna finns redan på anslagstavlorna intill friluftslederna och på Idrottstjänsters webbplats. En karta över skidspåren i Söderkulla färdigställdes redan förra vinter och vi hoppas att den kan publiceras i vinter när skidsäsongen börjar. Kartan över skidspåren i Nickby håller fortfarande på att utarbetas och blir färdig före vintern. De nya kartornas layout har planerats av Petter Nissinen.

 

Motionsövningar och tips som går att utföra hemma

Motion är medicin och trots undantagstillståndet är det viktigt att ombesörja för en tillräcklig motion. Nedan finns tips på rörelser som går att utföra hemma.

Seniorer

Träna upp balansen (Äldreinstitutet)

Veckans rörelse kort (Äldreinstitutet)

Hemgymnastik (idrottstjänsterna)

Yle Arena gymnastikvideon

Idrottstjänsternas gymnastikvideo

 

Skolelever

Frisk skolelev (UKK - institutet)

På kommunens finska hemsida under Ajankohtaista finns fler övningar och videon på finska.

Pilates

Maria Ljungvist på Raseborgsfysioterapi har gjort i samarbete med www.multifoto.fi och www.soundalchemy.fi en svenskspråkig pilates timme.

Klicka på länken och häng med https://youtu.be/NSsFfMQRBf4

 

 

Öppna volleybollsturer för ungdomar

De öppna spelturerna är för ungdomar, flickor och pojkar från 15–20 år.

Kom med och spela!

Ta med dig kläder för inomhus aktivitet och innetossor.

Onsdagar kl. 18:30 –20:00 i Allaktivitetshallen, Klockarsvägen 5, Nickby

Fredagar kl.18.30–20.00 i skolcentrums gymnastiksal i Nickby.

Helger och skolornas lovtider kan inverka på tiderna.

Mer info: anna.salmensaari@gmail.com

 

Allaktivitetshallens seniorsal välkomnar seniorer till motionssalen på tisdag och torsdag förmiddagar

 

Tisdag och torsdag förmiddagar kl. 8:30–11:00 är motionssalen i Nickby allaktivitetshall reserverad för seniorer. Till Seniorsalen kan personer som fyllt 60 år köpa ett 10 gångers kort, vars pris är 10 euro. Kortet är personligt och kan endast användas under seniorsalstiden.

Handledning i att använda maskinerna erbjuds under våren. Hösten 2020 är instruktionstillfällen 27.8, 24.9, 29.10, 26.11. då idrottskoordinator Tiina Forssell är på plats.

De normala biljettprodukterna är fortfarande tillgängliga för seniorer. Engångsavgiften för seniorer är fortsättningsvis 2,50 €/gång (50 % rabatt på ordinarie pris) och de andra biljettprodukterna – månadskort, säsongkort och två säsonger i följd – kommer att finnas tillgängliga såsom tidigare. De normala säsongkorten och månadskorten för pensionärer berättigar även att delta i Seniorsalen på torsdag förmiddagar. Seniorsalens 10 gångers kort kan däremot användas endast under Seniorsalstiden.

Seniorsalen är en del av omorganiseringen av användningsturerna i motionssalen, där specialgruppernas träningsturer och de specifika behoven hos grupper som omfattas av kommunala tjänster koncentreras till torsdag.

Skolgrupper fortsätter att besöka motionssalen såsom tidigare.

 

Ny broschyr - Motion för äldre

Broschyren innehåller uppgifter om samtliga motionsgrupper som Sibbo kommuns Service för äldre och handikappservice samt Idrottstjänster arrangerar. Med finns även Sibbo instituts fortsättningskurser våren 2019.

 

Sibbo Idrottstjänsters facebooksida

På Facebooksidorna berättar kommunen bl.a. om olika möjligheter att utöva idrott, kommande idrottsevenemang och eventuella avvikelser i verksamheten samt kommunicerar med invånarna.

 

Suomeksi


21.09.2020

Höstprogram för ungdomar

Höstprogrammet av Sibbo kommuns ungdomstjänster och idrottstjänster för 2020 har nu publicerats.

Nyhet

11.02.2020

Sibbo-Vargarnas kvartett premieras med årets idrottsbragd

Sibbo kommuns fritidssektion har delat ut priser till årets mest framgångsrika idrottare. På tisdagen delades priset för årets idrottsbragd till Sibbo-Vargarnas kvartett som vann FM-guld för första gången i 4x400m stafett för män. I laget deltog Eljas Aalto, Mikael Granqvist, Edward Lindberg och Anton Kunnas.

Nyhet


Senast ändrat 27.11.2020