Ledd verksamhet

Påverkan av corona-bekränsningar i Idrottstjänster (27.11.2020)
Ledd verksamhet

Idrottstjänsternas seniorgruppernas (vattengymnastik och salsgrupper) specialsimgruppernas och specialgymnastikgruppernas hösttermin slutar redan 27.11.2020

Från höstterminen faller två ledda turer bort. Vi betalar inte tillbaka höstterminens avgift men vi kompenserar de missade gångerna genom att förlänga vårterminen med två veckor (fram till 16.5.2021).

Du behöver inte anmäla dig separat för vårterminen utan du behåller automatiskt din plats i samma grupp.

Ifall du inte fortsätter på våren är det ytterst viktigt att du meddelar om det till Sari Polojärvi (sari.polojarvi@sibbo.fi, tfn 040 191 4290) eller Tiina Forssell (tiina.forssell@sibbo.fi, tfn 050 382 6990). På det sätt kan vi erbjuda platsen till följande i kö.

Vårens grupper börjar vecka 2 (11.1->). Ifall coronaläget ännu inverkar i januari så meddelar vi separat om det.

Även spelgrupper för ungdomar slutar för det här året.

 

 

Ledda motionsgrupper

Sibbo kommuns Idrottstjänster ordnar ledd verksamhet för specialgrupper, seniorer och arbetsför befolkning.

Broschyren

P.g.a. coronan har gruppernas deltagarplatser förminskats.

 

Anmälan

Anmälning till motionsgrupperna på adressen www.sibbo.fi > kultur och fritid > idrott och friluftsliv > ledd verksamhet eller tfn 050 382 6990, 040 191 4290 eller 040 191 4527.

Anmälningslänkarna öppnas 19.8.2020 kl. 8.00. Uppdatera sidan efter kl. 8.00.

Anmälning till motionsgrupperna här

Anmälning till vattengymnastiken här

Dataskyddsbeskrivning


Tilläggsinformation om motionsgrupperna: Idrottskoordinator Tiina Forssell 050 382 6990

Meddela alltid namn, näradress, telefonnummer, personbeteckning. Även e-postadress om ni har en sådan. Vid anmälning av barn även barnets ålder, förälderns namn och personbeteckning och eventuell handikapp eller sjukdom när det gäller specialgrupper.

Du får en bekräftelse på varje anmälan i din e-post. Om du inte har gett din e-postadress, får du ingen bekräftelse.

Grupperna börjar vecka 36.

Höstterminen: 31.8-13.12.2020

Vårterminen: 11.1-2.5.2021

Obs! Grupperna hålls inte: 22.2-28.2.2021 (sportlov) och 2.4-5.4.2021 (påsk). Terminen förlängs med en gång om motionsgruppen inhiberas pga. helgdag.

Obs! Vattengymnastik i första hand för sibbobor

Kursavgifterna faktureras när grupperna börjar om annat inte meddelats.Rätt till förändringar gällande pris, klockslag och tidpunkt bibehålls.

 

Seniorsalen

Tisdag och torsdag förmiddagar kl. 8:30–11:00 är motionssalen i Nickby allaktivitetshall reserverad för seniorer. Till Seniorsalen kan personer som fyllt 60 år köpa ett 10 gångers kort, vars pris är 10 euro. Kortet är personligt och kan endast användas under seniorsalstiden.

Handledning i att använda maskinerna erbjuds under våren. Hösten 2020 är instruktionstillfällen 27.8, 24.9, 29.10, 26.11. då idrottskoordinator Tiina Forssell är på plats.

 

Motion för äldre

Broschyren under arbete

Den här broschyren innehåller uppgifter om samtliga motionsgrupper som Sibbo institut, Sibbo kommuns Service för äldre och handikappservice samt Idrottstjänster arrangerar.

Suomeksi

Senast ändrat 27.11.2020