Bidrag för kultur-, idrott- och ungdomsverksamhet

 

Obs! Ansökningstiden är slut!

 

BIDRAG  FÖR KULTUR- OCH FRITIDSVERKSAMHET 2020

Ansökningstid för föreningar, organisationer och grupper för kultur-, idrott-, och ungdomsverksamhet via Timmi- programmet 1.3–31.3.2020.

Mera anvisningar om ansökning hittar du i högra balken. Välj lämplig bidragskategori för dig.

KONSTNÄRSSTIPENDIE

Till en professionell sibbokonstnär. Ansökning via Timmi-programmet 1.3–31.3.2020.

FASTIGHETSSKATTEBIDRAG

I Sibbo registrerade allmännyttiga föreningar kan söka fastighetsskattebidrag för år 2020 för en fastighet de underhåller och äger. Bidraget ska sökas via Timmi-programmet senast 31.3.2020.

Tilläggsuppgifter: Sari Polojärvi, 040 191 4290

Fritidssektionen

 

Följ med hemsidorna.

 

Suomeksi

Senast ändrat 01.04.2020