Aktuellt på biblioteken

SIBBO BIBLIOTEK INFORMERAR

Avvikande kundbetjäning på biblioteket 28.11.-18.12.2020
Biblioteken begränsar sina utrymmen för att hejda coronainfektioner
Nedanstående anvisning gäller för tiden 28.11-18.12.2020.
Du kan låna reserverat material och återlämna dina lån på biblioteken. Frågor och andra biblioteksärenden sköts främst via telefon eller e-post under bibliotekens betjäningstid.
Bibliotekens gemensamma servicenummer: (09) 2353 6003.
Reserverat material kan avhämtas på båda biblioteken.
Gör så här:
Reservera materialet på nätbiblioteket på adressen https://helle.finna.fi/. För att reservera behöver du bibliotekskortets nummer och din pin-kod. Om du inte har en pin-kod kan du ringa eller skicka e-post till biblioteket.
Huvudbiblioteket i Nickby:
Ta kontakt med biblioteket tel. 09 2353 6003 eller huvudbiblioteket@sibbo.fi och kom överens med personalen om när du hämtar reservationen först då du har fått ankomstmeddelandet. Reservationerna hämtas från huvudentréns vindfång. Lånen är färdigt lånade, packade och märkta med din reservationskod. Du kan även återlämna material i returlådan.
Söderkulla bibliotek:
Biblioteket är begränsat med ett område för snabba ärenden, där du kan avhämta material i reservationshyllan och låna dem på automaten. Vi är nu tyvärr tvungna att undvika all social kontant och sköter all annan kundbetjäning på distans tel. 09 2353 6003 eller biblioteket.soderkulla@sibbo.fi.
Följ de givna anvisningarna då du hämtar dina reservationer och återlämnar dina lån. Håll också säkerhetsavstånd och följ andra säkerhetsanvisningar. Sköt ditt ärende snabbt och ta hand om handhygienen. Vi rekommenderar starkt att du använder ansiktsmask i våra utrymmen.
Kunddatorer, utskrifter och kopiering:
Huvudbibliotekets info är öppet må-to 8-17 och fre 8-14. Det finns en kundterminal och multifunktionsenhet för nödvändiga ärenden i infons utrymmen.
Söderkullas info betjänar ti-ons 9-17. Kundterminalerna och multifunktionsenheten på bibliotekets sida är till förfogande för nödvändiga ärenden under bibliotekets betjäningstid.
Bibliotekens avvikande betjäningstider då det är möjligt att avhämta reservationer och återlämna lån:
Huvudbiblioteket i Nickby må-to 9-18 och fre 9-16
Söderkulla bibliotek må-ons 8-18 och to-fre 8-16
Biblioteken är stängda under veckosluten. Söderkullas meröppet är inte i bruk.
__________________________________________________________________________
Sibbo bibliotek informerar
Gåva till barnen -insamlingen har börjat och paketkorten hänger från julgranen som finns i Sibbo biblioteken. Insamlingen pågår 21.11-11.12.2020.
MLL föreningen i Sibbo ordnar årligen, i samarbete med Sibbo social- och hälsovårdstjänsterna, Sipoon suomalainen seurakunta och Sibbo svenska församlingen, en insamling där man samlar ihop gåvor till förmån för barnen i Sibbo.
Julgranen hittas på : Söderkulla bibliotek: Amiralsvägen 2 och i huvudbiblioteket: Norra skolvägen 2.

Sibbo biblioteks öppethållningstider under årsskiftet

Huvudbiblioteket i Nickby

23.12 öppet kl. 9-16
24.12 - 27.12 biblioteket stängt
28.12 - 30.12 öppet kl 9-20
31.12 öppet kl. 9-16
1.1 - 3.1 biblioteket stängt
4.1 öppet kl. 9-20
5.1 öppet kl 9-16
6.1 biblioteket stängt

Söderkulla bibliotek

23.12 öppet 10-16. Meröppet 7-10
24.12 - 27.12 biblioteket stängt
28 - 30.12 öppet 7-21. Betjäningstid 10-20
31.12 öppet 7-16. Meröppet 7-10
1.1.-3.1. biblioteket stängt, inget meröppet
4.1 öppet 7-21. Betjäningstid 10-20
5.1 öppet 7-18. Betjäningstid 10-16
6.1 öppet 7-18. Endast meröppet

 

 


 


Höstens evenemang på biblioteket hittar du under länken: 
https://indd.adobe.com/view/0834d16d-992a-449d-a368-b4968b8a7206
Sipoon kirjaston tapahtumat syksyllä


 


Öppettider från och med 1.9.2020

Huvudbiblioteket

må-to 9–20

fre-lö & dag före helg 9–16

huvudbiblioteket@sibbo.fi

 

Söderkulla bibliotek

Betjäningstid

må-ons 10–20

to-fre & dag före helg 10–16

 

Självbetjäningstid

må-to 7–21

fre-lö 7–18

sö 10–18

soderkulla.bibliotek@sibbo.fi

Kom ihåg då du besöker biblioteket:

Biblioteken strävar efter att ta hänsyn till kundernas och personalens säkerhet på många olika sätt och det finns vissa begränsningar i verksamheten.

För att garantera säkerhetsavståndet har biblioteken flyttat funktioner och minskat sittplatser. Begränsningar som berör mötes- och andra små utrymmen där man kan samlas har också införts. Spelkonsoler är tagna ur bruk och mängden kundterminaler har minskat. Antalet besökare övervakas och kunderna instrueras att hålla säkerhetsavstånd till andra kunder. I bibliotekets utrymmen påminner vi kunder om säkerhetsavståndet via THL:s affischer, golv- och bordsdekaler.

Särskild uppmärksamhet riktas på städning och hygien i biblioteken. Kunderna erbjuds handdesinfektionsmedel, handtag och tangentbord, liksom andra ofta beröringsbara ytor, rengörs effektivt med rengöringsdukar.

För att skydda personalen har biblioteken installerat plexiglasskydd på kundtjänstställen. Förutom god handhygien används handskar, speciellt vid hantering av material, personer med symtom på allergi bär ansiktsskydd. Säkerheten för både kunder och personal är av största vikt.

Välkommen tillbaka till biblioteket för att låna och trivas! Du är väl helt frisk när du kommer och vänligen respekterar andra kunder och personal genom att hålla säkerhetsavståndet.

 


 

Bokbussens första tur körs 4.9. 


Tillsvidare gäller följande regler i bokbussen:
En grupp åt gången. Alla tvättar sina händer innan de kommer till bussen. Jag hoppas ni alla förstår och följer dessa regler! Jag vill även påminna er om att ni kan beställa bokkassar till bokbussen. Ta kontakt minst en vecka innan så plockar vi ihop böcker i kassar. Böckerna lånas färdigt, så ni behöver bara hämta kassen från bussen. - Linda Åkerlund, Sibbo bibliotekkirjastoauto
På bilden ser du Borgå biblioteks nya bokbuss.


Sibbo börjar dela ut munskydd till mindre bemedlade invånare 24 augusti

kertakäyttömaskit jakoISo

Sibbo kommun börjar dela ut munskydd till mindre bemedlade invånare måndagen den 24 augusti 2020. Utdelningen sker vid kommunens kundbetjäningsställen SibboInfo, församlingarnas pastorskanslier och Söderkulla kyrka.  Munskydden är engångsmunskydd. Munskydden är avsedda för invånare som upplever att de på grund av sin ekonomiska situation inte kan skaffa dem själva, och som behöver munskydd i situationer där närkontakter inte kan undvikas. Andra invånare ska själva skaffa och betala sina munskydd.

Från och med måndagen den 24 augusti delas munskydd ut på följande ställen: SibboInfo Nickby (Huvudbiblioteket, Norra Skolvägen 2) och SibboInfo Söderkulla (Söderkulla bibliotek, Amiralsvägen 2) under kundbetjäningsställenas öppettider. Munskydd delas också ut i samarbete med Sibbo svenska församling och Sipoon suomalainen seurakunta, och de kan avhämtas från församlingarnas pastorskanslier (Stora Byvägen 1) under öppettiderna och från Söderkulla kyrka (Fröken Miilis väg 2) onsdagar klockan 9–12.

Munskydd fås också genom att ringa Tjänster för barnfamiljer, vuxensocialarbetet och Tjänster för äldre i Sibbo kommun måndag–fredag kl. 9–12. Vid behov delar även socialvårdsenheterna, sysselsättningsenheten Vägskälet och församlingarnas diakoniarbetare ut masker i samband med hembesök och andra möten.

Åtminstone till en början är munskydden engångsmunskydd, och de delas ut enligt personligt behov dock högst 25 munskydd per person per gång. Det har beräknats att antalet räcker för resor med kollektivtrafik i cirka två veckor.

Vid utdelningen av munskydden frågas inte efter inkomster utan invånarens egen uppfattning om att vara mindre bemedlad räcker. Kommunen påminner om att du ska vara frisk då du hämtar dina munskydd.

THL rekommenderar att du använder munskydd när du

  • använder kollektivtrafik, där det är svårt att undvika närkontakt
  • är på väg för att testa dig för corona, eller av nödvändiga skäl måste röra dig utanför hemmet medan du väntar på testresultatet
  • återvänder till Finland från ett riskområde och tar dig från inreseplatsen, t.ex. flygplatsen, till karantänen, samt om du under karantänen av nödvändiga skäl måste röra dig utanför hemmet.

Munskydd kan fortfarande användas även i andra situationer, om det är omöjligt att hålla säkerhetsavstånd.  Rekommendationen om användning av munskydd gäller personer över 15 år. Det är viktigt att du använder munskyddet på rätt sätt. Bekanta dig med THL:s anvisningar och rekommendation om användning av munskydd.

Utdelningsställen: SibboInfo Nickby, Norra Skolvägen 2, må–to kl. 8–17 och fr kl. 8–14. SibboInfo Söderkulla, Amiralsvägen 2, ti–on kl. 9–12 och 12.30–17 Församlingarnas pastorskanslier, Stora Byvägen 1, må–fr kl. 9–12 Söderkulla kyrka, Fröken Miilis väg 2, on kl. 9–12

Servicetelefoner må-fr kl. 912: Barnfamiljer 09 2353 6013 Vuxensocialarbetet: 040 167 9215 Tjänster för äldre: 09 2353 6014

Mer information till medierna: Chef för socialarbetet Bodil Grön, tfn 040 191 4559, bodil.gron@sipoo.fi


Bibliotekets evenemang hittar du på länken: https://www.sipoo.fi/se/evenemangDet gamla nätbiblioteket stänger

Helle-bibliotekens gamla nätbibliotek stänger lördagen 30.11.2019. Efter det kan endast nätbiblioteket Helle-Finna användas.

Bild från Helle-bibliotekens nätbibliotek

 


 

Nya spelregler i sagorummet på Nickby bibliotek

Efter kundrespons har vi ändrat på spelreglerna i sagorummet på Nickby bibliotek. Vistelse i sagorummet sker tillsammans med en vuxen. Det är inte tillåtet att äta och dricka i sagorummet.


Bokbussen läsåret 2020-2021

Det har blivit lite ändringar i bussturerna, så var uppmärksam. Vi kör vår första tur 4.9. och sista gången för hösten är 11.12.

Bokbussens tidtabell hösten 2020 (pdf)

OBS! Bokbussen kör inte till Lehmuslinna 11.12. Endast en person åt gången i bussen! Du kan boka bokkassar på adressen linda.akerlund@sibbo.fi.

Bokbussens tidtabell våren 2021 (pdf)

Bokbussens kontaktperson är Linda Åkerlund, linda.akerlund@sibbo.fi, tel. 040 1455 784.

Direktnumret till bokbussen är 0400 214 849.


 

Viddla.fi - låna och titta på filmer när du vill

Den strömmande filmtjänsten Viddla finns nu i Helle-biblioteken.
Adressen är https://viddla.fi

Viddla.fi Sibbo

Välj först vilken film du vill låna och efter det kan du logga genom att klicka på Spela film-knappen. Välj ditt eget bibliotek, Helle-kirjastot, och logga in med ditt bibliotekskortsnummer och din pinkod. Ett lån är i kraft 48 timmar och under den tiden kan du se filmen så många gånger du vill. Lånen är begränsade till högst 4 lån per bibliotekskort under en kalendermånad.

Obs. Helle-biblioteken har bara en begränsad mängd lån att använda per månad.


Ändringar i bibliotekets reservationskvitton

Nya reservationskoder

Meröppetbibliotekens reservationskvitton har ändrat i.o.m. EU:s allmänna dataskyddsförordning (GDPR) 25.5. Hädanefter ställs reservationerna i hyllan enligt en självvald reservationskod eller enligt en automatiskt genererad nummerserie. De kunder som inte ännu har valt en egen reservationskod (t.ex. ”Batman”) åt sig, hittar reserveringen med nummerkoden som står i ankomstmeddelandet.

Välj gärna reservationskoden själv, t.ex. via nätbiblioteket.

Reservationskoden (alias) används då du avhämtar reservationer från ett meröppetbibliotek. Du kan lägga till en kod via nätbiblioteket eller då du besöker ett Helle-bibliotek. Reservationskoden kan vara t.ex efternamn, förnamn eller en signatur. Märk väl att två användare inte kan ha samma reservationskod. Använd inte din Pin-kod eller personnumrets slutdel som reservationskod.

Också huvudbiblioteket tar i bruk reservationskoder fr.o.m. 19.11!


Nya musiktjänster

Bekanta dig med Helle-bibliotekens nya Naxostjänster, bl.a. Naxos Jazz och Naxos World.

Läs mera om musiktjänsterna här.


Förnya dina lån i nätbiblioteket:

Helle nätbibliotek Sibbo

Du kan söka i Helle-nätbiblioteket utan att logga in, men för att till exempel förlänga lånetiden och reservera material behöver du logga in med bibliotekskortets nummer och pinkod. Du kan uppdatera dina egna uppgifter i nätbiblioteket, kontrollera också dina egna meddelandeinställningar.

Helle-nätbiblioteket finns på adressen https://helle.finna.fi/

Lånen kan också förnyas per telefon 09-2353 6003
eller per e-post huvudbiblioteket@sibbo.fi, soderkulla.biblioteket@sibbo.fi


 

Söderkulla bibliotek också meröppet

Söderkulla bibliotek kan du besöka också tidigt på morgonen, sent på kvällen och till och med på söndagar.

Personalen betjänar på vardagar måndag till onsdag kl. 10-18, torsdag och fredag kl. 10-16. All övrig tid, må-to kl. 7-21 och fre kl.7-18, är självbetjäningstid. På veckoslutet är biblioteket meröppet med självbetjäning på lördagar kl. 7-18 och på söndagar kl. 10-18.

Alla som har ett Porsse-bibliotekskort (Sibbo, Borgå, Askola, Borgnäs) med tillhörande PIN-kod kan använda meröppetbiblioteket. Man loggar in med sitt bibliotekskort och sin PIN-kod vid någon av kortläsarna, som finns i hissen och i trapphuset.

Under meröppettiden kan man låna och återlämna material med automater, hämta reserveringar, läsa böcker och tidningar samt använda kunddatorerna.

 

Meröppetbibliotek


Senast ändrat 30.11.2020

Suomeksi

Bibliotekets servicenummer 09 2353 6003

Helle-nätbiblioteket

ÖppettiderFacebook

Bibliotekets Facebook-sida

#librarysipoo

Bibliotekets Instagram-sida

YouTube

Bibliotekets YouTube-kanal