Social- och hälsovårdsutskottet

Ombesörjer ordnandet av kommunens hälso- och sjukvårdsservice, socialservice, utkomstskydd,
miljöhälsovård och veterinärvård. Dessutom handhar utskottet konsumentskydds-, rättshjälps- och nykterhetsfrågor.

Som sekreterare för utskottet fungerar förvaltningssekretare Paulina Maja, tfn. 040 587 8797

Micaela Röman, ordförande, tfn 044 783 58 15 (Anna-Karin Nygren)
Marja Manninen-Ollberg, viceordförande, tfn 040 507 04 52 (Pasi-Ilkka Väyrynen)
Maria Forss (Johanna Saxén)
Hans-Eric Christiansson (Christer Silén)
Henrik Gustafsson (Rolf Törrönen)
Sami Alasara (Liisa Jankkari)
Suvi Vuoksenranta (Laura Lindell)
Riitta-Kaisa Kosonen (Matti Hyhkö)
Juha Huotari (Eva Kuntsi)

E-post till alla medlemmar i format: fornamn.efternamn(at)sibbo.fi. Vänligen använd inte e-posten för att skicka personuppgifter eller sekretessbelagd information.

Förtroendeorganens mötesdatum

Social- och hälsovårdsutskottets föredragningslistor och protokoll

 

Individsektionen

Uppgiften är att garantera individens rättskydd. Sektionen behandlar ärenden som rör enskilda individer.

Som sekreterare för sektionen fungerar förvaltningssekreterare Paulina Maja, tfn. 040 587 8797

Eva Kuntsi, ordförande, tfn 050 572 33 55 (Merja-Hannele Vuohelainen)
Hans-Peter Lindgren, viceordförande (Klaus-Mauritz Nikander)
Sirpa Pöllönen (Tuula Räikkönen)

E-post till alla medlemmar i format: fornamn.efternamn(at)sibbo.fi. Vänligen använd inte e-posten för att skicka personuppgifter eller sekretessbelagd information.

Suomeksi

Senast ändrat 18.08.2020