Markanvändningssektionen

Kommunstyrelsen har en markanvändingssektion, som har till uppgift att handha kommunens markpolitik och planering av markanvändning.

Som sekreterare för sektionen fungerar förvaltningssekreterare Paulina Maja, tfn. 040 587 8797

Juhani Rantala, ordförande tfn 050 589 50 60 (Simo Lehvonen)
Maria Liljeström, viceordförande tfn 050 542 14 46 (Kicka Lindroos)
Henrik Möller (Jan Hindsberg)
Mia Wikström (Clara Lindqvist)
Kjell Grönqvist (Rainer Boman)
Mari Viita (Suvi Vuoksenranta)
Lauri Kajander (Sini-Pilvi Saarnio)

 

E-post till alla medlemmar i format: fornamn.efternamn(at)sibbo.fi. Vänligen använd inte e-posten för att skicka personuppgifter eller sekretessbelagd information.

Förtroendeorganens mötesdatum

Markanvändningssektionens föredragningslistor och protokoll

Suomeksi

Senast ändrat 18.08.2020