Byggnads- och miljöutskottet

Utskottet behandlar de ärenden som enligt markanvändnings- och bygglagen och annan lagstiftning hör till kommunens byggnadstillsynsmyndighet och fungerar som den kommunala miljövårdsmyndighet som avses i 5 § i lagen om kommunernas miljövårdsförvaltning.

Som sekreterare för utskottet fungerar byggnadstillsynsekreterare Sofia Uí Shúilleabháin, tfn 040 191 4234

Kasper Nyberg, ordförande, tfn 040 191 44 51 (Henrik Gustafsson)
Sini-Pilvi Saarnio, viceordförande, tfn 040 743 90 83 (Sami Nykter)
Christer Lindqvist (Björn Backström)
Ann-Christine Nokelainen (Monika Zakowski)
Ari Tamminen (Pasi-Ilkka Väyrynen)
Simo Lehvonen (Juhani Rantala)
Pirkko Buddas (Pauliina Tapio)

E-post till alla medlemmar i format: fornamn.efternamn(at)sibbo.fi. Vänligen använd inte e-posten för att skicka personuppgifter eller sekretessbelagd information.

Förtroendeorganens mötesdatum

Byggnads- och miljöutskottets föredragningslistor och protokoll

 

Suomeksi

Senast ändrat 09.06.2020