Bildningsutskottet

Handhar och koordinerar uppgifter som berör småbarnspedagogik-, skol-, biblioteks-, medborgarinstituts-, kultur, turist-,
musei-, idrotts- och ungdomsverksamheten.

Som sekreterare för utskottet fungerar förvaltningssekreterare Nina Grandell tfn. 040 191 4380 (Daisy Ek, tfn 040 191 4210)


Antti Skogster, ordförande, tfn 040 724 91 54 (Johan Granqvist)
Mandi Alaterä, viceordförande, tfn 050 577 40 40 (Camilla Långsjö)
Kenneth Albrecht (Charlotta Engblom)
Caroline Högel (Johanna Saxén)
Tom Sundbäck (Henrik Möller)
Pauliina Tapio (Juha Kopra)
Juha Kytö (Virpi Karjalainen)
Lilli Kahri (Janne Inkeroinen)
Maija Kuntsi (Teija Virtanen)


E-post till alla medlemmar i format: fornamn.efternamn(at)sibbo.fi. Vänligen använd inte e-posten för att skicka personuppgifter eller sekretessbelagd information.

Förtroendeorganens mötesdatum

Bildningsutskottets föredragningslistor och protokoll

 

Svenska utbildningssektionen

Bildningsutskottets svenska och finska utbildningssektioner ombesörjer förskoleundervisningen,
grundläggande utbildningen och gymnasieundervisningen för sin språkgrupp samt bereder möjligheter
till studier i skolor som upprätthålls av samkommuner för yrkesutbildning och i andra skolor.

Som sekreterare för sektionen fungerar förvaltningssekreterare Nina Grandell tfn. 040 191 4380 (Daisy Ek, 040 191 4210)

Kenneth Albrecht, ordförande (Charlotta Engblom) 
Camilla Långsjö, viceordförande, tfn 040 013 71 78 (Claudia Lundberg)
Mari Berg (Daniela Suomi)
Mikael Grönroos (Rasmus Öhman)
Kjell Grönqvist (Rainer Boman)

E-post till alla medlemmar i format: fornamn.efternamn(at)sibbo.fi. Vänligen använd inte e-posten för att skicka personuppgifter eller sekretessbelagd information.

Förtroendeorganens mötesdatum

Svenska utbildningssektionens föredragningslistor och protokoll

 

Finska utbildningssektionen

Bildningsutskottets svenska och finska utbildningssektioner ombesörjer förskoleundervisningen,
grundläggande utbildningen och gymnasieundervisningen för sin språkgrupp samt bereder möjligheter
till studier i skolor som upprätthålls av samkommuner för yrkesutbildning och i andra skolor.

Som sekreterare för sektionen fungerar förvaltningssekreterare Paulina Maja, tfn. 040 587 8797

Mandi Alaterä, ordförande, tfn 050 577 40 40 (Anna Kajander) 
Pasi Ylirisku, viceordförande (Esa Mäkinen)

Jussi Merikanto (Jani Nieminen)
Teija Virtanen (Eva Kuntsi)
Kari-Matti Syrjäläinen (Micaela Röman)

E-post till alla medlemmar i format: fornamn.efternamn(at)sibbo.fi. Vänligen använd inte e-posten för att skicka personuppgifter eller sekretessbelagd information.

Förtroendeorganens mötesdatum

Finska utbildningssektionens föredragninslistor och protokoll

 

Fritidssektionen

Handhar kommunens biblioteks-, kultur-, musei-, turist-, idrotts- och ungdomsverksamhet samt
stöder motsvarande verksamhet som handhas av föreningar och privatpersoner.

Som sekreterare för sektionen fungerar förvaltningssakkunnig Pauliina Merjomaa tfn. 040 198 4520

Tom Sundbäck, ordförande, tfn 050 522 28 06 (Kenneth Udd) 
Juha Kopra, viceordförande, tfn 040 727 66 13 (Juha Kytö)
Caroline Högel (Viola Mickos)
Pekka Petäkoski (Maija Kuntsi)
Tiina Sinkkonen (Anne Pircklén)

E-post till alla medlemmar i format: fornamn.efternamn(at)sibbo.fi. Vänligen använd inte e-posten för att skicka personuppgifter eller sekretessbelagd information.

Förtroendeorganens mötesdatum

Fritidssektionens föredragningslistor och protokoll

Suomeksi

Senast ändrat 08.10.2020