Andra nämnder och sektioner

Direktionen för Sibbo Vatten, Näringssektionen, Revisionsnämnden, centralvalnämnden och ungdomsfullmäktige.

Förtroendeorganens mötesdatum

 

Direktionen för affärsverket Sibbo Vatten

Som sekreterare för direktionen fungerar Daisy Ek.

Stefan Sandström, ordförande tfn 050 546 7075 (Kim Simonsén)
Ari Tamminen, viceordförande (Sami Alasara)
Gunilla Holmberg (Maria Liljeström)
Sirpa Pöllönen (Tapani Pöllönen)

Ilkka Janhunen (Maarit Virtanen)

Föredragningslistor och protokoll för direktionen för affärsverket Sibbo Vatten

 

Näringssektionen

Som sekreterare för sektionen fungerar förvaltningssakkunnig Pauliina Merjomaa.

Juha Suuronen, ordförande tfn 045 125 3223 (Pasi-Ilkka Väyrynen)
Pekka Petäkoski, viceordförande (Maija Kuntsi)
Christel Liljeström (Kim Kankfelt)
Tanja Åkerfelt (Antti Skogster)
Timo Rope (Petri Haikonen)

Näringssektionens föredragningslistor och protokoll

 

Revisionsnämnden

Nämndens uppgift är att för fullmäktige bereda ärenden som gäller granskningen av förvaltningen och ekonomin samt bedöma om de mål för verksamheten och ekonomin som fullmäktige satt upp har nåtts.

Som sekreterare för nämnden fungerar kommunens revisor.

Harri Lehtonen, ordförande tfn 050 351 77 61 (Maija Lepistö)
Hannele Rauha, viceordförande tfn 040 357 67 65 (Janne Nickström)
Hans-Peter Lindgren (Christoffer Hällfors)
Minna Lindblom (Pauliina Tapio)
Kirsi Toivola (Kristiina Ovaskainen)

E-post till alla medlemmar i format: fornamn.efternamn(at)sibbo.fi. Vänligen använd inte e-posten för att skicka personuppgifter eller sekretessbelagd information.

Revisionsnämndens föredragningslistor och protokoll

 

Centralvalnämnden

Ansvarar för genomförandet av kommunala och statliga val i kommunen

Som sekreterare fungerar förvaltningschef Lilian Andergård-Stenstrand

Peter Stenvall, ordförande, tfn 0451290280, peter.stenvall(at)gmail.com
Maija-Liisa Sahlbom, viceordförande
Liisa Jankkari
Sami Siltaloppi
Mervi Hursti

Centralvalnämndens ersättare:
Maria Liljeström
Juha Maristo
Matti Viita
Kjell Grönqvist
Maarit Virtanen

 

 

Ungdomsfullmäktige

Ungdomsfullmäktige framlägger motioner, väljer en representant till kommunfullmäktige samt till de olika utskotten och sektionerna, stöder beslutsfattande som gäller ungdomar, främjar uppkomsten av nya ideér och kan även om det så önskar genomföra olika slag av verksamhet.

Till ungdomsfullmäktiges ordförande för år 2020 valdes Peter Lindgren och till videordförande valdes Timi Turpeinen.

Ungdomsfullmäktige 2019-2021

Ungdomsfullmäktiges protokoll

Ungdomsfullmäktiges verksamhetsprinciper

 

 

 

Suomeksi

Senast ändrat 08.10.2020