Nyckeltal

Kommunens storlek

Landareal 340 km² Suomeksi

Sjövattenområde 3 km²
Havsvattenområde 356 km²

Folktäthet 62 personer/km²

Statistikbroschyrer

Statistikbroschyren Sibbo i Siffror 2018: Broschyren
Statistikbroschyren Sibbo i Siffror 2017: Broschyren


Befolkning

Folkmängden i Sibbo uppgick till 21 170 personer i slutet av år 2019.

Folkmängden i Sibbo uppgick till 20 666 personer i slutet av år 2018.

Folkmängden inom delområdena 31.12.2019: Tabell
Folkmängden inom delområdena 31.12.2018: Tabell
Folkmängden inom delområdena 31.12.2017: Tabell

Statistikkarta

År 2019 växte befolkningen i Sibbo från 20 666 personer till 21 170 personer (+ 2,4 %). Antalet finskspråkiga var 13 574 (64,1 %), svenskspråkiga 6 504 (30,7 %) och övriga 1 092 (5,2 %). Det fanns 10 598 män och 10 572 kvinnor.

År 2019 föddes 163 personer och dog 139 personer i Sibbo.
År 2019 flyttade till kommunen 1 694 personer och bort flyttade 1 213 personer.

År 2018 växte befolkningen i Sibbo från 20 310 till 20 666 personer (+ 1,8 %). Antalet finskspråkiga var 13 045 (63,1 %), svenskspråkiga 6 611 (32,0 %) och övriga 1 010 (4,9 %). Det fanns 10 367 män och pojkar och 10 299 kvinnor och flickor.

År 2018 föddes 173 personer och dog 150 personer i Sibbo.
År 2018 flyttade till kommunen 1 533 personer och bort flyttade 1 194 personer.

Källor: Statistikcentralen, www.tilastokeskus.fi och Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata (DVV), https://dvv.fi/sv/myndigheten-for-digitalisering-och-befolkningsdata

 

Arbetskraft och arbetsplatser

I Sibbo fanns 6 415 arbetsplatser 31.12.2017. Till arbetskraften hörde 10 434 personer (9 813 yrkesverksamma och 621 arbetslösa). Självförsörjningsgraden i fråga om arbetsplatser uppgick till 65,4 %. Källa: Statistikcentralen, www.tilastokeskus.fi.

Antalet arbetslösa i Sibbo uppgick till 1 180 personer, arbetslöshetsgraden till 11,0 % i juli 2020. Källa: Närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland, Sysselsättningsöversikter.Tilläggsinformation

Specialplanerare
Rita Lönnroth
+358509113058
Senast ändrat 01.09.2020