Interkommunalt samarbete

Sibbo kommun är medlem/delägare i följande organisationer:

Suomeksi- Borgå folkakademi Ab (f.d. Samkommunen för Borgå Folkhögskola och f.d. Svenska folkakademin), www.akan.fi

-Careeria, www.careeria.fi

- Eteva kuntayhtymä, www.eteva.fi

- Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt, HNS, www.hus.fi

- Kervo Energi Ab (dotterbolag Sydfinska Energi Ab), www.keravanenergia.fi

- Keski-Uudenmaan ammattikoulutusyhtymä, www.keuda.fi

- KAS asunnot, www.kas.fi

- Kårkulla samkommun, www.karkulla.fi

- Nylands förbund, www.uudenmaanliitto.fi

- Räddningsverket i Östra Nyland, www.iupela.fi

- Samkommunen Helsingforsregionens trafik HRT, www.hsl.fi

- Svenska Framtidsskolan i Helsingforsregionen Ab, www.prakticum.fi

- Samkommunen Mellersta Nylands Vatten, www.kuvesi.fi

- Östra Nylands Avfallsservice Ab, www.rosknroll.fi


Övrigt samarbete

Sibbo kommun samarbetar aktivt med KUUMA-kommunerna, www.kuuma.fi. Samarbetet berör markanvändning, miljö, boende, vatten- och avloppsfrågor, gator och fastigheter. Även personal-, utbildnings- och transportärenden utgör samarbetsområden.

De ledande förtroendevalda och kommundirektörerna från kommunerna i huvudstadsregionen (Helsingfors, Vanda, Esbo och Grankulla) och KUUMA-kommunerna (Kervo, Mäntsälä, Nurmijärvi, Borgnäs, Tusby och Träskända samt Sibbo, Kyrkslätt, Vichtis och Hyvinge) håller årligen 2-3 gemensamma möten om markanvändning, boende och trafik. Se www.helsingforsregionen.fi.

Sibbo kommun idkar samarbete med HRM Helsingforsregionens miljötjänster - HSY Helsingin seudun ympäristöpalvelut www.hsy.fi.

Senast ändrat 07.04.2020