Strategier och planer

Sibbos strategi

Fullmäktige godkände 29.1.2018 Sibbos strategi 2018-2021. Du kan bekanta dig med strategin via denna länk (pdf).

Generalplan

Generalplan för Sibbo 2025 godkändes av fullmäktige hösten 2008. Generalplan för Sibbo 2025 vann laga kraft 25.1.2012 och den ersätter de tidigare generalplanerna.

Kommunens personalpolitik

Personalrapport

Tillgänglighetsprogram

Kommunstyrelsen godkände 9.5.2017 kommunens första tillgänglighetsprogram: Ett tillgängligt Sibbo 2017-2020.

Välfärdsberättelse

Fullmäktige godkände 8.10.2018 kommunens nya välfärdsberättelse: Sibbo välfärdsberättelse 2017-2020

Kommunikationsstrategi

Sibbos kommunikationsstrategi är en del av kommunstrategin. Du kan bekanta dig här med linjedragningar som gäller kommunikation.

 

 Suomeksi

Senast ändrat 09.10.2019