Stadgar och direktiv

Sibbo kommuns förvaltningsstadga

Förvaltningsstadgan som godkänns av Sibbo kommun uppdateras vid behov en eller ett par gånger i året.

Kommunens förvaltningsstadga

Ordningslagen

Ordningslagen skall främja ordning och säkerhet på allmän plats. Från och med den 1 oktober 2003 är bestämmelserna om allmän ordning desamma i hela landet. Tidigare har Finland inte haft någon ordningslag utan i stället har kommunerna haft egna ordningsstadgor som ofta skiljt sig från varandra.

Ordningslagen gäller områden som kan användas av allmänheten oavsett vem som äger  dem. Sådana områden är till exempel vägar, gator, gångbanor, torg, parker, badstränder, idrottsplaner, begravningsplatser samt byggnader, kollektiva trafikmedel, ämbetsverk, kontor och restauranger som kan användas av allmänheten.

Ordningslag 612/2003 (Finlex)

Dataskydd

Syftet med dataskyddet är att skydda personuppgifter och med det avses tryggande av personens integritet och förtroende. Europeiska unionens allmänna dataskyddsförordning tillämpas nationellt från den 25 maj 2018. Du kan läsa mer om dataskyddet här.

Suomeksi

Senast ändrat 28.05.2020