Organisation och förvaltningstadga

Sibbo kommuns förvaltningsstadga

Förtroendeorganisation

Personalorganisation

Kommundirektören ledar Sibbos personalorganisation och under kommundirektören finns ledningsgruppen. Organisationen består av två centraler och tre avdelningar: Utvecklings- och planläggningscentralen, ekonomi- och förvaltningscentralen, social- och hälsovårdsavdelningen, bildningsavdelningen och avdelningen för teknik och miljö. Dessutom finns Sibbo vattentjänstaffärsverk. Under avdelningar och centraler finns olika enheter.

Suomeksi

Senast ändrat 28.05.2020