Ekonomi och taxor

Suomeksi

Skatteprocenter

Sibbo kommuns inkomstskattesats för år 2020 är 19,25 %.

Fastighetsskatteprocenterna för år 2020:

  • allmän fastighetsskatteprocent 1,00 %
  • fastighetsskatteprocent för byggnad som huvudsakligen används för stadigvarande boende 0,50 %
  • fastighetsskatteprocent för andra bostadsbyggnader 1,10 %
  • procentsats för obebyggd byggplats 6,00 %.
Budget och bokslut

Årligen uppgörs en budget för följande verksamhetsår och en ekonomiplan som omfattar budgetåret samt de därpåföljande två åren. Budgeten år 2020 och ekonomiplanen åren 2020-2022 godkändes av fullmäktige i december 2019..

Budget 2020
Budget 2019 - Bokslut 2019
Budget 2018Bokslut 2018
Budget 2017Bokslut 2017
Budget 2016 -  Bokslut 2016
Budget 2015 -  Bokslut 2015

Revisionnämndens utvärderingsberättelse och revisionsberättelse

Revisionnämndens utvärderingsberättelse 2016

Revisionnämndens utvärderingsberättelse 2017

Revisionnämndens utvärderingsberättelse 2018

Revisionnämndens utvärderingsberättelse 2019

 

Revisionsberättelse 2016

Revisionsberättelse 2017 (pdf)

Revisionsberättelse 2018 (pdf)

Revisionsberättelse 2019 (pdf)

Taxor och avgifter

Senast ändrat 07.09.2020