Fullmäktiges videosändningar

Fullmäktiges möten videofilmas och visas i realtid på internet på kommunens Youtube-sida här. Det går också att se på inspelningen i efterhand.

Tidigare inspelningar kan ses här.

 

Senast ändrat 11.11.2019