Kontaktuppgifter

Alaterä Mandi (SAML)

tfn 050 577 40 40

Albrecht Kenneth (SFP)

Boman Rainer (SDP)
Mörtträskvägen 36A
01120 Västerskog

tfn 040 097 33 87

Christiansson Hans-Eric (SFP)
Kotimäkivinkeln 16
04150 Mårtensby

tfn 050 568 10 93

Engblom Charlotta (SFP)
040 512 8361

Hursti Jari (PS)

tfn 040 075 69 32

Hämäläinen Monika (CENTERN)
Hagvägen 12
04130 Sibbo

tfn 040 726 21 08

Kahri Lilli (DE GRÖNA)

Kankfelt Tim (SFP)
Fräkengränden 5
01150 Söderkulla

tfn 040 046 38 58

Karhinen Linda (SAML)

tfn 050 356 89 70

Kopra Juha (SAML)

tfn 040 727 66 13

Kosonen Riitta-Kaisa (DE GRÖNA)

Kuntsi Eva (SDP)

Kuntsi Maija (SDP)

Kytö Juha (SAML)

Lehtonen Harri (DE GRÖNA)
Herrgårdsbrinken 25
04130 Sibbo

tfn 050 351 77 61

Lehvonen Simo (SAML)
Kotimäkivägen 80
04150 Mårtensby

tfn 040 059 20 82

Liljeström Maria (SFP)

tfn 050 542 14 46

Lindqvist Clara (SFP)
Simsalö
01120 Västerskog

tfn 050 360 07 95

Lindqvist Kaj (SFP)
Dalkärrsvägen 15
04130 Sibbo

tfn 050 070 31 16

Lindroos Kicka (SFP)
Borgbyvägen 101
04130 Sibbo

tfn 040 417 40 16

Manninen-Ollberg Marja (SAML)

tfn 040 507 04 52

Mattila Marketta (DE GRÖNA)

tfn 040 042 99 90

Möller Henrik (SFP)
Stationsvägen 1
04130 Sibbo
tfn 050 0708263

Nyberg Kasper (SFP)
Blåfieldsstigen 9b
01120 Västerskog

tfn 040 191 44 51

Oksanen Ari (SAML)
Lingongränden 5
01150 Söderkulla

tfn 040 504 26 08

Oljemark Karl-Erik (SFP)

Ovaskainen Kristiina (PS)

Rantala Juhani (SAML)

tfn 050 589 50 60

Rauha Hannele (SDP)

tfn 040 357 67 65

Rope Timo (RÖRELSE NU)
Kotimäkivägen 252
04150 Mårtensby

tfn 050 060 32 05

Röman Micaela ( SFP)

tfn 044 783 58 15

Saarnio Sini-Pilvi (DE GRÖNA)

tfn 040 743 90 83

Salo Juha (SAML)
Rågvägen 6
04130 Sibbo

tfn 040 336 01 52

Sandström Stefan (SFP)
Kvarnängsvägen 72-15
01190 Box

tfn 050 546 70 75

Sinkkonen Tiina (KD)

tfn 050 590 36 55

Skogster Antti (SFP)
Mårtensbyvägen 507
04240 Tallmo

tfn 040 724 91 54

Sundbäck Tom (SFP)

tfn 050 522 28 06

Suuronen Juha (SAML)

tfn 045 125 32 23

Vestman Heikki (SAML)

tfn 040 507 07 57

Virtanen Tapio (SDP)

tfn 040 027 43 53

Wikström Mia (SFP)
Oxbackavägen 22
01120 Västerskog
tfn 050 3553213

Åkerfelt Tanja (SFP)
Sandkilsvägen 150
06880 Kärrby
tfn 050 5914386

Suomeksi

E-postadress till alla ledamöter i format: fornamn.efternamn (at) sibbo.fi om inte annat nämnt. Vänligen använd inte e-posten för att skicka personuppgifter eller sekretessbelagd information.

Senast ändrat 20.11.2020