Tjänsteinnehavarbeslut

Protokoll över de tjänsteinnehavarbeslut i vilka kommuninvånare med stöd av kommunallagen kan söka ändring blir allmänt tillgängliga, då beslutet har publicerats i det allmänna datanätet (140 § i kommunallagen).

Tjänsteinnehavarbeslut som är gjorda från och med 1.3.2019 publiceras här.

Tjänsteinnehavarbesluten hittas här.

Suomeksi

Senast ändrat 09.07.2019