Bindningar

Enligt kommunallagen (410/2015) ska vissa kommunala förtroendevalda och tjänsteinnehavare lämna en offentlig redogörelse för sina bindningar. Bestämmelsen tillämpas från den 1 juni 2017.

Sibbo kommuns redogörelser för bindningar (pdf)

Förtroendevalda
-
ordföranden och viceordförandena i fullmäktige
- ordföranden, viceordförandena, ledamöterna och ersättarna i kommunstyrelsen
- ledamöterna och ersättarna i markanvändningssektionen
- ledamöterna och ersättarna i byggnads- och miljöutskottet
- ordförandena och viceordförandena i alla utskott och nämnder
- ordförandena och viceordförandena i alla sektioner
- ordföranden och viceordföranden i Sibbo Vattens direktion

Tjänsteinnehavare
- kommundirektören och dennes vikarie
- föredragandena och deras ersättare i utskotten, nämnderna, sektionerna och direktionerna

 

Alla redogörelseskyldiga själva ansvarar för inlämnandet av redogörelserna för bindningar och deras innehåll. En anmälan ska göras även om inga bindningar finns. Om det under perioden sker ändringar i bindningarna bör dessa meddelas per e-post till adressen registrering@sibbo.fi.

Anmälan görs genom att fylla i och returnera bifogade elektroniska blankett. Länk https://sipoo.epalvelu.fi/palvelut/hallinto/sv/Anmalan_om_bindningar_2120025.html

Registerbeskrivning

Kommunförbundets anvisning om redogörelser för och register över bindningar

 

suomeksi

Senast ändrat 13.11.2020