Kartor

Sibbo kommuns karttjänst Sipoon karttapalvelu

Sibbo kommuns ny karttjänst har tagits i bruk 1.7.2013. Den nya karttjänsten innehåller också kartresponstjänst.

I kommunens karttjänst hittar du kommunens guidekarta samt servicepunkternas lägen, t.ex. skolor och daghem.

Gå till Sibbo karttjänst

Bruksanvisningar finns på karttjänst

Upphovsrätten för kartsidorna

Karttjänsten © Sito Tietotekniikka Oy

 

Planläggningens geodatatjänst

I planläggningens geodatatjänst hittar du information om gällande detalj- och generalplaner i Sibbo.

 

 

 

 

 

Spårkarttjänst mSki

Här hittar du information om när spåret senast har spårats eller kontrollerats samt om stil, längd och belysning.

Gå till spårkarttjänst

 

 

 

Tryckta kartprodukter

Turistkarta (Norra Sibbo)

 

 

 

 

 

Turistkarta (Södra Sibbo)

 

 

 

 

 

 

Nickby rivkarta

är ett utdrag ur guidekartan, där olika objekt i Nickby är utmärkta.

Klicka på kartan för att få den större (pdf). Du kan även printa ut en karta.

 

 

 

Söderkulla rivkarta

är ett utdrag ur guidekartan, där olika objekt i Söderkulla är utmärkta.

Klicka på kartan för att få den större (pdf). Du kan även printa ut en karta.

 

 

 

 

Skärgårdskarta

Skärgårdskartan informerar om hamnarna i Sibbo, kommunens friluftsholmar och andra besöksmål som har utmärkts på själva kartan.

Klicka på kartan för att få den större (pdf).

 

 

 

Övriga kartmaterial

Information om övriga kartmaterial som kommunen framställer hittar du via den här länken.

Suomeksi

Senast ändrat 14.10.2019