Sysselsättningsenheten Vägskälet

Sysselsättningsenheten Vägskälet lyder under utvecklings- och planläggningscentralen i Sibbo kommun från början av 2020.

Sysselsättningsenheten Vägskälet har som uppgift att strategiskt planera sysselsättningsverksamhet och främja sysselsättningen på ett heltäckande sätt. Sysselsättningsenheten utvecklar sysselsättningsrelaterade funktioner tillsammans med näringsverksamheten i både kommunens interna nätverk och i nätverk som rör företagssamarbete.

Sysselsättningsenheten Vägskälet erbjuder rehabiliterande arbetsverksamhet, arbetsprövning, olika kurser som främjar sysselsättningen samt ger stöd och råd i sysselsättningsrelaterade ärenden.Det är möjligt att söka sig till lönesubventionerat arbete eller till läroavtalsstudier via sysselsättningsenheten.

Sysselsättningsenheten använder ett innovativt arbetsgrepp för att skapa nya arbetssätt i vilka personen själv står i fokus när man utvecklar verksamheten. Sysselsättningsenhetens verksamhet är integrerad i kommunens olika avdelningar.

Sysselsättningsenheten samlar in och bildar en servicehelhet av alla de tjänster som kommunen erbjuder för att främja sysselsättningen. Målet är att skapa sysselsättningsstigar tillsammans med kunderna. Genom verksamheten skapar man ett gemenskapsinriktat arbetsgrepp som värnar om den egna livskompetensen och tryggar grundrytmen i vardagen.

Mer information om sysselsättningsenhetens verksamhet ger:

Sysselsättningschef
Lassi Puonti
+358 40 191 4425
lassi.puonti@sibbo.fi

Sysselsättningsenheten Vägskälet
tyollisyysyksikko.risteys@sipoo.fi

Vänligen använd inte e-posten för att skicka personuppgifter eller sekretessbelagd information.


 

Suomeksi

Senast ändrat 17.08.2020