Sibbo Företagare rf

Sibbo Företagare – Sipoon Yrittäjät ry arbetar för ett fungerande utbyte av information och kunnande bland sina medlemmar. Har du frågor eller intresse för att medverka i denna verksamhet, tag gärna kontakt med någon av oss i styrelsen, eller med någon du känner, som redan är medlem. Du hittar oss i medlemsregistret. Suomeksi

Sibbo Företagare-Sipoon Yrittäjät ry är en tvåspråkig förening, som bevakar små och medelstora företags intressen.

  

Bekanta dig med Sibbo företagare-facebooksidan

- kom med i vår verksamhet! Genom att vara medlem får du ett gott kontaktnät och du är alltid välkommen med.
Föreningen bevakar företagarnas intressen genom en öppen dialog med beslutsfattarna och andra intressegrupper.

 

Sibbo Företagare-Sipoon Yrittäjät r.f
Pb 43, 04130 Sibbo
El-post sipoon at yrittajat.fi
www.sipoonyrittajat.fi

[l:public_create_by]: 30.12.2015