För företag och företagare

Näringstjänster i Sibbo


Näringschef
Elina Duréault
telefonnummer är +358 40 191 4465

Företagskoordinator
Henna Piilo
telefonnummer är +358 40 480 8529

e-postadresser: fornamn.efternamn@sibbo.fi
Vänligen använd inte e-posten för att skicka personuppgifter eller sekretessbelagd information.

 

Företagsrådgivning för företagare och dem som tänker bli företagare (avgiftsfri)

Sibbo kommun har ordnat följande de rådgivningstjänsterna för sina företagare och dem som ämnar bli företagare.

Utvecklingscentret för Mellersta Nyland Ab Keuke

Tänker du grunda ett företag?

Har du redan en idé eller rentav en affärsverksamhetsplan? Hos oss får du sakkunniga råd och sparring. Du kan komma och diskutera med våra experter, även om du bara har en tanke eller början till en idé. Keuke erbjuder avgiftsfri rådgivningstjänst till personer som överväger att bli företagare, när det gäller att reda ut saker och ting kring grundandet av ett nytt företag eller att ta över ett existerande företag.

Du har redan ett företag?

 

Borde det växa eller effektiviseras – ser du företagsstrategin klart framför dig? Eller finns det orsak att fundera en stund på hur jag marknadsför och säljer mina tjänster och hur jag skaffar kunder? Hur följer jag med företagets ekonomi och lönsamhet? Hur prissätter jag? Med vem skulle jag kunna nätverka och få kompanjoner? Är marknadsföring, produktifiering och investeringsfinansiering stora frågetecken i ditt huvud?

Vad är Keuke?

Keuke är ett lokalt utvecklingsbolag som hjälper företagen i sju nyländska kommuner att utvecklas och växa. De hjälper också i allt som gäller grundandet av företag. När ett lokalt företag behöver hjälp, råd och synvinklar beträffande vad som helst som gäller företagande, så är det Keuke som hjälper. Keuke arrangerar för områdets företagare årligen ett stort antal avgiftsfria informations- och utbildningsevenemang om aktuella företeelser. Alla Keukes basrådgivningstjänster är avgiftsfria.

Ring och kom överens om ett besök: Tidsbeställning må-fre 9-15 / Tfn 050 341 3210

Kontaktuppgifter:
Puuvalonaukio 2 D (2:a vån.), 04200 Kervo.
www.facebook.com/kehittamiskeskus
E-post: keuke(at)keuke.fi
Tidsbeställning: må-fre 9.00-15.00, tfn 050 341 3210 (vid behov ringer vi tillbaka).Kuuma-kommuner har lanserat egna webbsidor industryhelsinki.fi

Se videon på engelska av affärsverksamhet på huvudstadsregionen.

 

Företagstolk

Från Keukes Företagstolk hittar du grundläggande information om affärsverksamhet. Med hjälp av kalkyleringsprogrammet i Företagstolken planerar du och har kontroll över företagets ekonomi, prissättning och investeringar. Färdiga blanketter hjälper dig att ta hand om företagets vardagliga rutiner.

 

Sibbo kommuns näringsprogram 2018-2023
Företagarna är en viktig del av utvecklingen i Sibbo och kommunen bistår i saker som rör grundandet och utvecklandet av företag. Sibbos mål är att göra företagandet lätt i kommunen. Kommunstyrelsen har godkänt 21.8.2018 Näringsprogrammet 2018-2023

 

Företagstomter och företagsfastigheter
Lediga företagstomter och affärslokaler finns i Yritysportaali på finska.

 

 
Företag och föreningar

Här hittar du information om företagar i Sibbo och en förteckning över föreningar.

Suomeksi

Sibbo Företagare Sipoon Yrittäjät ry är en tvåspråkig förening, som bevakar små och medelstora företags intressen

 

 

Arbetsgruppen för företagsamhetsfostran i Sibbo

Uppgifterna för arbetsgruppen för företagsamhetsfostran i Sibbo är:
• Att sprida information om och öka motivationen för företagsamhetsfostran
• Att planera och bearbeta stigen för fostran till företagsamhet i Sibbo  
• Att planera och förverkliga den årliga företagaredagen 5.9.
En av uppgifterna för arbetsgruppen för företagsamhetsfostran i Sibbo är att dela med sig och sprida bästa praxis förföretagsamhetsfostran amt att främja utbildning i företagsamhetsfostran i Sibbo kommun.

 

Senast ändrat 24.01.2020