Arbete och affärsverksamhet

Företagarna är viktiga för kommunens utveckling och Sibbo kommun hjälper i frågor som berör start och utveckling av företag. Sibbo kommun hjälper företaget att etablera sig i kommunen och gör aktivt företagssamarbete bl.a. genom att ordna regelbundna företagsträffar, gemensamt deltagande i mässor och erbjuda möjligheter till gemensam marknadsföring.

Företagarna gav Sibbo avsevärt bättre betyg än tidigare

Sibbos betyg i Företagarna i Finlands Näringspolitiska mätare har stigit stort. Sibbo gick mest upp av alla kommuner. Företagarna i Finland har 18.5.2016 belönat Sibbo med hedersomnämnandet  Paras nousija, det vill säga kommunen med det bästa lyftet för företagare.

Företagarnas näringspolitiska mätare baserar sig på svaren av 6 000 små och medelstora företag och därför ger den en omfattande bild av hur de finländska företagen ser på sin situation. Tjugotvå Sibboföretag svarade på enkäten som barometern bygger på. Sibbo fick nu helhetsvitsordet 7,3 för sin näringspolitik av företagarna, då kommunen år 2014 låg på 5,9. Samtidigt steg Sibbo upp till andra plats i Nyland och klev också in bland toppkommunerna i Finland. Enkätens skala sträckte sig från 4 till 10.

Företagen som svarade på enkäten gav också vitsord för olika delområden. Man frågade bland annat hur väl företagarna beaktas i kommunens beslutsfattande samt hur företagen ser på de kommunala tjänsterna och infrastrukturen. Sibbos vitsord steg på alla delområden jämfört med år 2014. De svarande ansåg särskilt att samarbetet mellan kommunen och företagarna har utvecklats i en bättre riktning.

Sibbo kommuns näringschef Rauno Tiainen är glad över utmärkelsen som kommunen med det bästa lyftet.

– Under de senaste åren har vi gjort långsiktigt arbete för att främja företagsverksamheten i Sibbo och vi har strävat efter att erbjuda olika lösningar till många olika slags företagare. Vi har till exempel börjat hyra ut arbetsrum till företag i Bubbishuset och vi håller ständigt kontakt med företag och företagare i Sibbo. Det är fint att företagarna upplever att samarbetet har blivit bättre, säger Tiainen.

Läs mer i Sibbos kommunrapport här eller på Företagarna i Finlands webbplats.

Mer information:
Näringschef Elina Duréault, 09 2353 6712, elina.dureault@sibbo.fi

Vad innebär Näringspolitiska mätare?
Syftet med undersökningen är att ta reda på vad medlemmarna i Företagarna i Finland anser om kommunernas näringspolitik samt om utvecklingen av samarbetet mellan kommunerna och företagarna. Enkäten Näringspolitiska mätare genomfördes nu för sjunde gången. Över 6 000 små och medelstora företag svarade på enkäten. Datainsamlingen skedde mellan den 15 februari och den 20 mars 2016.

 

Suomeksi

Senast ändrat 09.09.2019