Infartsparkering

Suomeksi

I Sibbo kommun finns avgiftsfria parkeringsområden bl.a. vid vägkorsningen av Mårtesbyvägen och Nickbyvägen samt i Söderkulla centrum. Infartsparkering erbjuder en chans att behändigt kombinera kollektivtrafik och bil eller cykel.

Tilläggsinformation om infartsparkeringsområden finns bland annat på följande webbsidan:

Infartsparkering i Helsingforsregionen (HRT)

Senast ändrat 27.02.2020