Bostadstomter till salu

Sibbo kommun säljer egnahemshustomter och småhus- och höghustomter på detaljplaneområden i Söderkulla och Nickby och samt företagstomter på Lönnbacka och Box företagspark och Bastukärr logistikområde.

Bekanta dig med Sibbo kommuns Principer för tomtöverlåtelser.

Egnahemshustomter
markanvändningsingenjör Oskar Mattsson
tfn 040 634 2568

Höghustomter
vik. tomtchef Dan Tallberg

tfn 040 191 4359

(Anna-Leena Rouhiainen är tjänsteledig till 30.4.2021)

Företagstomter
näringschef Elina Duréault                                          vik. tomtchef Dan Tallberg
tfn 040 191 4465                                                           tfn 040 191 4359

e-postadresser: förnamn.efternamn@sibbo.fi
Vänligen använd inte e-posten för att skicka personuppgifter eller sekretessbelagd information.


EGNAHEMSHUSTOMTER

Alla kommunens egnahemshustomter är för tillfället reserverade. Följande nya egnhemshusområden därifrån det kommet tomter till salu är Tasträsk IV i Söderkulla och Norrängen i Nickby. Du kan bekanta dig med planerna på detaljplanernas egna sidor Tasträskd IV (T 9) och Norrängen (NG 9) . Målsättningen är att tomterna kommer till salu 2021.

 

Eriksnäs (Söderkulla)

Alla tomter är reserverade!

 

BOSTADSTOMTER

Sibbo Ådal (Nickby)

Lediga radhus- och fristående småhustomter i Ådalen!

 

HÖGHUSTOMTER

Stenkulla (Söderkulla)

Ett nytt bostadsområde på toppen av Söderkulla!

Hassellunden (Söderkulla)

Lediga tomter på Hassellundens detaljplaneområde i Söderkulla!

Hassellunden


FÖRETAGSTOMTER

Bekanta Er med våra företagsområden på den här webbplatsen: https://foretagstomter.sibbo.fi/

Lediga företagstomter hittar Ni på Yritystilaportaali (för tillfället endast på finska). För detaljer på svenska kontakta näringschef Elina Duréault, elina.dureault(at)sibbo.fi.

Alla företagsområden på kartan

Suomeksi

Senast ändrat 22.10.2020