Kommunens byggnader

Kommunen har sammanlagt ca 100 byggnader, vilka består av bl.a. skolor, daghem, ämbetshus och bostadshus. Lokalitetsförvaltningen handhar underhållet och byggandet av byggnaderna samt i en del av byggnaderna också städningen och fastighetsskötseln.

 


Suomeksi

[l:public_create_by]: 01.06.2011