Adresser

Kommunen fastställer adresserna inom Sibbo kommun och upprätthåller ett register över adresserna. Den ansvariga enheten för adresserna är Sibbo kommuns Mätnings- och fastighetsenhet. Kommunen ansvarar för fastställandet av adressens namndel och nummerdel. Postnummer fastställs av Posti Group Ab.

Adressen för en viss byggnad fastställs i regel i samband med att byggnaden beviljas bygglov. Adresserna kan dock justeras ifall omständigheterna så kräver.

Sibbo kommun har hittills fastställt adresser bara för byggnader på fastlandet. Arbetet för att fastställa adresser i skärgården pågår för tillfället. Adresserna tas i bruk stegvis inom de närmaste åren i samband med att revideringsarbetet av byggnads- och lägenhetsregistret framskrider.

Kommunen meddelar Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata om de nya adresserna. Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata vidarebefordrar därefter uppgifterna till övriga myndigheter.

Kommunen upprätthåller en egen guidekarta som innehåller information om anlagda vägar och adressnummer inom Sibbo kommun. Andra aktörer såsom Google eller tillverkare av bilnavigatörer ansvarar själva för uppdateringen av sina kartor.

Vid flyttet från en bostad till en annan ska invånaren själv göra en flyttanmälan för att uppdatera sina uppgifter hos Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata, magistraterna, posten och övriga myndigheter.

Mer information om adresserna i Sibbo kommun fås av markanvändningsexpert Janne Juslin, janne.juslin@sibbo.fi, tfn 040 480 6292.

 

Suomeksi

Senast ändrat 07.08.2020