Kontaktuppgifter

Sibbo Vatten

Postadress:
PB 7, 04131 SIBBO
Växel (09) 23531, tfn. 09-23531
E-post: vattenverket@sibbo.fi

Faktureringsförfrågningar under tjänstetid tfn. 040 191 4240 eller 050 360 1767

Beställning av anslutningstillbehör och anslutningsarbeten tfn. 050 554 4529

Felanmälningar under tjänstetid (mån.–tors. 7–15.30, fre. 7-13.45): tfn. 040 191 6090

Felanmälningar under övriga tider: tfn. 050 554 4538

Man kan kontakta journumret till exempel om vattentrycket plötsligt sjunker eller om det finns färg- eller smakfel i kalla vattnet och vattnet inte blir normalt trots att man låter vattnet rinna en god stund. Om ärendet däremot gäller problem i en privat fastighet (t.ex. bostadsaktiebolag eller egnahemshus), ska anmälan göras till fastigheten eller problemet lösas själv (se frågor och svar nedan).

Info till leverantörer:
FO-nummer: 0203533-8

E-fakturor

Namn, enhet: Sibbo Vatten
Adress för e-faktura: 003702035338007
Förmedlare: CGI
Förmedlarens kod: 003703575029

I fall ni inte ännu skickar e-fakturor, skall fakturorna skickas till adressen:
Sipoon Vesi, PL 709, 00074 CGI.

I fall ni vill skickar fakturor via e-post, skall de skickas i PDF-format till ostolaskut.fi@cgi.com eller purchaseinvoices.fi@cgi.com.


Vänligen använd inte e-posten för att skicka personuppgifter eller sekretessbelagd information!

Affärsverksdirektör
Matti Huttunen
+358 50 554 5091
matti.huttunen@sibbo.fi

- byggande samt sanering av vattentjänstnätet, övervakning av byggandet, förfrågningar om anslutningsmöjligheter, anslutingsansökningar, uppgifter om anslutningshöjder, anslutningsavgifter, anslutningsavtal

Rörmästare
Esko Aropaltio
+358 40 191 6022
esko.aropaltio@sibbo.fi

- vattentjänstnätets drift- och underhåll
- övervakning av byggandet

Sektorssekreterare
+358 40 191 4240 tai +358 50 360 1767
vattenverket@sibbo.fi

- fakturering
- anmälan av vattenmätarställning
- ägarbyten
- adressändringar

SuomeksiSenast ändrat 24.11.2020