Anmälning av vattenmätarställning

Du kan anmäla vattenmätarställningen direkt i Förbruknings-Web tjänsten via Internet.

Anmälning av vattenmätarställning

Via tjänsten kan ni också få uppgifter om den tidigare vattenförbrukningen i er fastighet och få en uppskattning av årets kommande vattenräkningar. Via Förbruknings-Webben kan ni också skicka feedback och tilläggsuppgifter.

För att logga in i tjänsten behöver ni förbrukningsplatsens nummer och vattenmätarens nummer. Dessa finner ni uppe till höger på vattenräkningen eller på mätaravläsningskortet.

Avläsningen meddelas alltid i fulla kubikmeter. Ifall ni har en mätare där de 3 sista siffrorna är på rött botten, då lämnar ni bort dem helt och hållet och anmäler bara de fulla kubikerna som ni hittar på mätaren som finns på svart botten.

Anmälda avläsningar och ändringar beaktas i följande räkning. Via tjänsten anmälda avläsningar och meddelanden uppdateras i faktureringsprogrammet med ca. en veckas fördröjning. Faktureringssystemet korrigerar den uppskattade årsförbrukningen varje gång som kunden lämnar in en mätarställning. I följande utjämningsfaktura faktureras eller krediteras skillnaden mellan den enligt uppskattning fakturerade och den verkliga förbrukningen. Denna korrigering räknas också med i det löpande årets förbrukningsstatistik enligt faktureringsdatum. Av den här orsaken kan det hända att den förbrukning som visas i statistiken är större eller mindre än den på basen av avläsningarna uträknade årsförbrukningen.

Till tjänsten kommer ni via länken här nedan.

Anmälning av vattenmätarställning

Suomeksi

Senast ändrat 21.01.2019