Ägarbyten

När fastigheten byter ägare, bör den nuvarande ägaren göra en skriftlig anmälan om överlåtelse till vattenverket. Fastighetens säljare meddelar vattenmätarställningen på överlåtelsedagen samt postningsadressen för sändning av slutfakturan. Dessa kan meddelas med följande elektroniska blankett (kräver identifiering med bankkoder):

Ägarbyte (blanketten kräver identifiering med bankkoder)

Ifall ni inte har möjlighet att skicka den ovannämnda blanketten elektroniskt,  så kan blanketten också skrivas ut och fyllas i för hand och postas med bilagor till Sibbo Vatten, PL 7, 04131 Sibbo.

Ni kan också skicka all information per e-post till adressen vattenverket@sibbo.fi

Vi rekommenderar att både fastighetens nuvarande samt den kommande ägaren avläser tillsammans vattenmätarställningen som meddelas till vattenverket. Den nuvarande ägaren får en slutfaktura baserad på denna avläsning. Också den nya ägarens fakturering börjar från den mätarställning samt det datum som meddelas som överlåtelsedatum.

När vi har fått en kopia på köpebrevet eller lagfarten, skickar vi det nya avtalet för underskrift per post till den nya ägaren.

Fastighetens nya ägare undertecknar avtalet. Ifall fastigheten har flera ägare, måste alla underteckna avtalet eller bifoga en fullmakt. Om fastighetens nya ägare är ett bolag, ska ett handelsregisterutdrag bifogas ur vilket framgår bolagets prokurist.

Nya hyresgäster

Fastighetens vattenförsörjningsavtal är alltid i fastighetens ägares namn. Fastighetens ägare ansvarar också i sista hand för att avtalsvillkoren uppfylls.

Ifall man ändå vill att fastighetens fakturor skickas på hyresgästens namn, bör fastighetens ägare meddela vattenverket skriftligt hyresgästens namn, inflyttningsdatum samt vattenmätarställningen på inflyttningsdagen.

Anmälan görs av fastighetens ägare och den kan göras på e-postadressen vattenverket@sibbo.fi .

 

Suomeksi

Senast ändrat 19.08.2020