Regional planering

Nylandsplanen 2050 ─ en ny slags övergripande landskapsplan

Nylands strukturöversikt är den styrande bakgrundsvisionen för de regionala etapplanerna. Översikten för Nyland omfattar hela landskapet och den ger en bild av Nylands regionstruktur år 2050.
Suomeksi

NYLANDSPLANEN 2050

Nylandsplanen drar upp riktlinjerna för landskapets utveckling långt in i framtiden. Det viktigaste målet är att styra tillväxten på ett hållbart sätt, då Nyland kommer att växa i snabb takt också i framtiden.

På Nylands förbunds sidan kan du bekanta dig med Nylandsplanens helhet, som godkändes av landskapsfullmäktige i augusti 2020.

 

KUUMA

KUUMA-regionen bildas av huvudstadsregionens 10 kranskommuner. KUUMA-kommuner är Hyvinge, Träskända, Kyrkslätt, Kervo, Mäntsälä, Nurmijärvi, Borgnäs, Sibbo, Tusby och Vichtis. Regionen har kraftig inflyttning och tillväxt.
KUUMA-kommunerna stärker områdets dragnings- och konkurrenskraft genom gemensamma utvecklingsåtgärder och intressebevakning.

 

MAL Strategisk plan för markanvändningen, boendet och trafiken i Helsingforsregionen

Läs här mera om en strategisk plan för markanvändningen, boendet och trafiken i Helsingforsregionen.

MAL 2019-suunnitelmaraportti på finska här.

MAL 2019 vaikutusten arviointiraportti på finska här.

Liite: Liikenteen toimenpidekortit, bilaga 1b på finska här.

MAL 2019 är en strategisk plan för markanvändningen, boendet och trafiken i Helsingforsregionen. Planen beskriver regionens tänkta utveckling 2019-2050. Planen fäster vikt vid en ännu tätare samplanering av markanvändning, boende och trafik, samt vid konsekvensbedömning och omfattande dialog mellan intressegrupperna. I planhelheten ingår också den lagstadgade trafiksystemplanen. Konsekvensbedömningen för sin del uppfyller de krav som SMB-lagen (lagen om bedömning av miljökonsekvenserna av myndigheters planer och program 200/2005) ställer, och förutom trafikåtgärderna, har också de centrala markanvändnings- och boendetemana bedömts.

Senast ändrat 28.08.2020