Planläggningsöversikt och planläggningsprogram

I den årliga planläggningsöversikten redogörs för planprojekt som är anhängiga eller kommer att anhängiggöras inom den närmaste tiden i Sibbo kommun och Nylands förbund. Dessutom berättas där kort om kommunens andra markanvändningsprojekt och trafikplanering samt ur kommunens perspektiv betydande regionalt samarbete.

Planläggningsöversikten 2020 (inbegriper planläggningsprogrammet för åren 2020–2024)

Planläggningsprogrammet är ett handlingsprogram på medellång sikt för markanvändningen i SIbbo. I programmet dras linjerna upp för insatsområdena och de viktigaste uppgifterna för planeringen och planläggningen under de närmaste åren. Planläggningsprogrammet utarbetas för fem år men uppdateras årligen.

Planläggningsprogrammet innehåller korta beskrivningar av delgeneral- och detaljplaneprojekten och andra planeringsprojekt inom planläggningen som kommer att bli aktuella under programperioden. Tajmningen av planläggningsprojekten grundar sig på en bedömning av deras allmänna behövlighet, tidsmässiga prioritet sinsemellan och de resurser som reserverats för planläggningen.

Kommunstyrelsen har 8.6.2020 godkänt Planläggningsprogrammet 2020-2024 och antecknat för kännedom Planläggningsöversikten 2020. Kungörelse 18.6.2020, pdf

Länk till planläggningsöversikt 2020, pdf

 


 

Suomeksi

Senast ändrat 05.08.2020