Utvecklings- och planläggningscentralen

Suomeksi

Utvecklings- och planläggningscentralen lyder direkt under markanvändingssektionen och kommunstyrelsen. Till centralens uppgifter hör uppgörande av specialprogram, långsiktig planering, turism- och näringsfrågor, ärenden som berör utvecklande av kommunens sysselsättning, frågor som rör kollektivtrafik, planläggning och markanvändning, tomtförsäljning, fastighetsbildning och mätning.

Vi ber Er i första hand att ta kontakt med kundbetjäningen, tfn 09 2353 6000, som styr samtalet till rätt person.

Strategisk planeringsenheten

Utvecklingsdirektör
Pirjo Siren
050 438 3539

Översiktsplaneringschef
Suvi Kaski
040 191 6082

Näringsenheten

Näringschef
Elina Duréault
040 191 4465

Företagskoordinator
Henna Piilo
040 480 8529

Planläggningsenheten

Planläggningschef
Jarkko Lyytinen
050 409 3957

Planläggningsarkitekt 
Dennis Söderholm 
040 141 7043

Planläggare 
Jani Ylimäki 
040 356 3037

Planläggare
Pieta Kupiainen
050 432 8644

Planläggare
Jenny Hölttä
046 921 4938

Generalplaneplanerare
Teija Liuska-Eloranta
050 357 3938

Planberedare
Birgitta Smeds
040 191 4358

Planeringsassistent 
Barbro Lindström
040 191 4361

Trafikplanerare
Eva Lodenius
040 191 4505

Interaktionsplanerare
Virva Korkeamäki
040 191 4357

Mätning och fastigheter -enheten

Tomtchef
Anna-Leena Rouhiainen är tjänsteledigt
vikarie Dan Tallberg

040 191 4359

Lantmäteriingenjör
Teemu Laine 
040 144 0363

Markanvändningsingenjör
Maija Lääti är tjänsteledigt,
vikarie Oskar Mattsson

040 634 2568

Tf. markanvändningsexpert
Janne Juslin
040 480 6292

GIS-ingenjör
Tuija Tzoulas
040 191 4532

Kartograf
Janne Karjalainen
040 191 4447

Sysselsättningsenheten

Verksamhetsledare
Lassi Puonti

040 191 4425

Avdelningssekreterare
Sofia Lindblom
040 191 4435

e-postadresser: fornamn.efternamn@sibbo.fi
Vänligen använd inte e-posten för att skicka personuppgifter eller sekretessbelagd information.

Senast ändrat 12.11.2020