Tillstånd och taxor

NU KAN DU BE OM RÅD ELLER ANSÖKA OM TILLSTÅND ELEKTRONISKT:

Miljöövervakningsenheten i Sibbo kommun har tagit i bruk den nationella Lupapiste-tjänsten (www.lupapiste.fi). Via tjänsten kan alla registrerade användare, såväl kommuninvånare som företag, ansöka om lov eller göra anmälningar inom Sibbo. Den elektroniska tjänsten täcker bland annat miljötillstånd och tillstånd för tagande av marksubstanser, bulleranmälan, befrielseansökan i enlighet med lagen om vattentjänster samt avvikelser från miljöskyddsföreskrifterna. Tjänsten kan redan vara bekant för många genom byggnadstillsynen.

Användning av Lupapiste gör behandlingen av tillstånd och anmälningar smidigare. Dessutom är den som ansöker om tillstånd inte längre beroende av ämbetsverkens tidtabeller och inte heller tvungen att skicka in pappersplanketter. Lupapiste gör det möjligt att elektroniskt få rådgivning, ansöka om tillstånd och uträtta ärenden hos myndigheter. I tjänsten går det att följa med framskridandet av tillståndsärenden och projekt samt i realtid se kommentarer och änringar gjorda av andra parter. Den som uträttar ett ärende registrerar sig i tjänsten med sina bankkoder men företag kan ta ibruk ett separat Företagskonto.

Framläggande av tillståndsansökan på internet

Anslagsdokument för sådana tillstånd som ansökts via Lupapiste och som ska kungöras, hålls tillgängliga för publiken i Julkipano-tjänsten (www.julkipano.fi). Via tjänsten kan grannar och andra parter elektroniskt lämna in anmärkningar och åsikter gällande projektet.

Miljööövervakningsenheten i Sibbo kommun har i ett år aktivt deltagit i utvecklandet och piloteringen av miljöverksamhetens Lupapiste-tjänst. Producenten av tjänsten är Solita Oy och tjänsten är utvecklad i samarbete med Miljöministeriet. Miljöpelaren i Lupapiste är fortfarande i piloteringsskedet och Solita Oy utvecklar tjänsten aktivt.

Ytterligare information om ärendet ges av:

Miljötillsynschef Christel Kyttälä tfn. 050 5487 595
Miljöinspektör Saija Ruponen tfn. 040 1914 250
Affärsverksamhetschef, Lupapiste, Jani Muhonen tfn. 0400 191646

Här hittar du bruksanvisningar för Lupapiste (endast på finska för tillfället, den svenskspråkiga versionen bearbetas)

Sibbo kommuns miljöskyddsföreskrifter samt miljövårdsmyndighetens taxa och marktäktstaxa

MILJÖSKYDDSFÖRESKRIFTER

MILJÖVÅRDSMYNDIGHETENS TAXA

MARKTÄKTSTAXA

Suomeksi

Senast ändrat 28.09.2020