Naturvård

Naturvården baserar sig på naturvårdslagen (1096/1996). Dess huvudsyfte är att bevara naturens mångfald samt att vårda naturens skönhet och landskapets värde. Till de viktigaste sätten för bedrivande av naturskydd hör fridlysning av naturskyddsområden och naturminnesmärken samt skydd för naturtyper och arter. Naturskyddsområdena ökar naturens mångsidighet i kommunen och ger en rad hotade arter möjlighet att bevara sin livsmiljö.

Privatpersoner kan ansöka om att ett naturskyddsområde inrättas på deras markområden och NTM -centralen i Nyland fattar beslutet om att området ska fredas. Naturskyddsminnesmärken fredas på ägarens initiativ genom beslut av byggnads- och miljöutskottet i Sibbo kommun. 

Naturskyddsområden i Sibbo

Det finns sammanlagt 58 naturskyddsområden i Sibbo, 50 av dem finns på fastlandet och resten på öar utan vägförbindelse.

Det första naturskyddsområdet i Sibbo grundades 1956 då Molnträsk fredades. Sedan dess har naturskyddsområden grundats i rätt jämn takt.

Kontaktperson:

Miljötillsynschef,
Christel Kyttälä
christel.kyttala@sibbo.fi
tfn. 050 5487 595
Senast ändrat 17.02.2020