Lantbruk

Miljöövervakningen i Sibbo kommun

Kommunens miljöövervakning behandlar miljötillståndsansökningar för husdjursstall och fattar beslut om anmälningsförfarande som gäller djurstallar, ger utlåtanden till andra myndigheter, gör tillsynsgranskningar t.ex. i samband med lagring och hantering av gödsel, deltar i projekt som främjar miljövård samt ger råd och vägledning inom lantbrukets miljövård.

Tilläggsuppgifter

Eeva Somerkoski
Miljöinspektör

Kontaktuppgifter

Landsbygdsförvaltningen i östra Nyland

Landsbygdsenheten betjänar i alla frågor som berör lantbruksförvaltning och i stödfrågor. Landsbygdsenheten tar också emot registreringar av djurhållare och djurhållningsplats. Sibbo kommun hör till landsbygdsförvaltningsområdet i östra Nyland. Lovisa stad ansvarar för uppgifterna inom samarbetsområdet. Kontoren finns i Borgå och Lovisa.

Tilläggsuppgifter

maaseututoimi(at)loviisa.fi
tfn 019 5551 (Lovisa stads telefonväxel)
Senast ändrat 05.02.2019