Avfall

Denna webbplats innehåller information om avfallshantering, avgifter och insamlingsplatser samt sortering av avfall.

Avfallshantering

Rosk’n Roll avfallshanteringstjänsten tar hand om den avfallshantering som Sibbo kommun ansvarar för. Till bolagets uppgifter hör insamling av avfall, mottagning av avfall och farligt avfall, återvinning av avfall samt upprätthållande av avfallsstationer, återvinningsstationer och regionala insamlingsplatser.

Miljövårdsmyndigheten i Sibbo kommun sköter den allmänna övervakningen av avfallshantering, återvinning och behandling av avfall samt övervakningen av utsläpp och andra olägenheter för miljön som förorsakas av dessa.Nylands avfallsnämnd

Nylands avfallsnämnd är den regionala avfallshanteringsmyndigheten för tolv kommuner. Till nämnden hör Askola, Borgnäs, Borgå, Lovisa och Sibbo från östra Nyland samt Hangö, Högfors, Ingå, Lojo, Raseborg, Sjundeå och Vichtis från västra Nyland.

Nylands avfallsnämnden sköter avfallshanteringens myndighetsuppgifter för kommunerna. Avfallshanteringsmyndigheten följer upp förverkligandet av avfallshanteringen och behandlar ansökningar och påminnelser gällande förverkligandet samt ger nödvändiga tjänsteinnehavarbeslut.

Nämndens uppgifter

  • Beslutar om avfallshanteringsbestämmelserna, avfallstaxan och avfallstransportsystemen inom verksamhetsområdet
  • Svarar för debiteringen av avfallsavgifter och skälighetsprövningen samt hanteringen av påminnelserna
  • Beviljar undantag till avfallshanteringsbestämmelserna, exempelvis förlängt tömningsintervall för avfallskärl
  • Följer upp att avfallslagstiftningen och avfallshanteringsbestämmelserna förverkligas på verksamhetsområdet.
Tilläggsinformation

Kommunens tillsynsmyndighet

Miljöövervakning
Kontaktuppgifter

Avfallhanteringsmyndighet

webbplats: http://www.ujlk.fi/
e-post ujlk@ujlk.fi
tfn 020 690 145
postadress: Nylands avfallsnämnd, Munksbacka 51, 08500 Lojo


Senast ändrat 05.08.2019

SUOMEKSI