Tillstånd för tomt och allmänna områden 

För grävarbeten som utförs på gatu- eller parkområden krävs alltid ett grävtillstånd.

Även åtgärder som förändrar landskapet, som t.ex. trädfällning kräver tillstånd då de utförs:

  1. på ett detaljplaneområde,
  2. på ett generalplaneområde, om så bestäms i generalplanen, eller;
  3. på ett område där byggförbud enligt Markanvändnings- och bygglagens 53§ för utarbetande av detaljplan gäller eller beträffande vilket så har bestämts för utarbetande av generalplan eller ändring av generalplanen. 

Suomeksi

Senast ändrat 08.07.2019