Skogsområden

Som grund för planeringen och utvecklingen av kommunens skogsområden är att skogarna skall vara mångsidiga, trivsamma och säkra friluftsområden med omfattande naturvärden. Värnandet om naturens mångfald samt kulturmiljön spelar även en central roll i skogsplaneringen.

Kommunens skogar kan i stora drag delas in i tre kategorier:

  1. Tätortsskogar
    - Närskogar: Skogar i bosättningens omedelbara närhet, som erbjuder invånarna avkopplings- och motionsmöjligheter i vardagen.
    - Frilufts- och rekreationsskogar: Större skogsområden, i eller utanför tätorter, avsedda för friluftsliv och utflykter. 
    - Skyddsskogar: Skogar mellan bosättning och olika störningskällor.
  2. Värdeskogar och skyddade skogar: Skogar som p.g.a. landskap, kultur, naturens mångfald eller andra särdrag är speciellt värdefulla. En del av dessa har på basis av en unik naturtyp eller ett speciellt artbestånd definierats som naturskyddsområden.
  3. Ekonomiskogar: Skogar utanför kommunstrukturen där det idkas skogsbruk. Målet är en ekonomiskt, ekologiskt och samhälleligt hållbar skogsvård, där även naturens mångfald och skogens mångfunktionalitet bektas.

Fågelholk

200 fågelholkar i tätortsskogarna

Strax före påsken år 2016 hängde Sibbo kommun upp 200 fågelholkar i skogarna i kommunens tätorter.

Holkarna kan beundras i skogen vid Söderkulla gård och konditionsbanan i Nickby, där man hängde upp 100 holkar på vardera plats.

Holkarna hängdes upp invid friluftslederna så att invånarna kan följa med fåglarnas häckning och samtidigt njuta av fågelsången.  Kommunen registrerade sina holkar i kampanjen ”En miljon fågelholkar”.

Gator och grönområden, i samarbete med miljö- och idrottsfunktionerna, beställde upphängningen av holkarna samt underhållet av dem av företagare Aki Pelkonen.

Här kan du läsa rapporten om hur häckningen lyckades år 2018.

Här kan du läsa rapporten om hur häckningen lyckades år 2017.

Här kan du läsa rapporten om hur häckningen lyckades år 2016.

Kontakt och vidare information:

Kommunträdgårdsmästaren.
 

SUOMEKSI

Senast ändrat 17.01.2019